Skip to main content
Taxation and Customs Union

Kontrola gotovine

  

tax-20-002-cash_control_factsheet-en-header.png

Ali nameravate po 3. juniju vstopiti v EU ali izstopiti iz nje z gotovino ali določenimi dragocenimi predmeti v vrednosti več kot 10 000 EUR?

Seznanite se z novimi pravili.

V okviru prizadevanj EU za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma morajo vsi potniki, ki vstopajo na ozemlje EU ali ga zapuščajo, že zdaj izpolniti obrazec za prijavo gotovine, če imajo pri sebi 10 000 EUR ali več (oziroma druge valute, obveznice, delnice ali potovalne čeke v enaki vrednosti). Carinski organi so pooblaščeni za izvajanje pregledov potnikov, prtljage in prevoznih sredstev. Prav tako lahko zadržijo neprijavljeno gotovino.

Kaj se spremeni s 3. junijem 2021?

1) Opredelitev pojma „gotovina“ v pravilih bo razširjena na nekatere druge dragocene predmete.

To pomeni, da boste morali od tega datuma vložiti prijavo gotovine, če boste imeli ob vstopu v EU ali izstopu iz nje pri sebi enega ali več od naslednjih predmetov, ki so vključeni v novo opredelitev gotovine, v vrednosti 10 000 EUR (oziroma enaki vrednosti v drugih valutah) ali več:

  • bankovce in kovance (vključno z valuto, ki ni več v obtoku, vendar se lahko še vedno zamenja v finančni instituciji ali centralni banki),
  • prenosljive instrumente, ki se glasijo na prinosnika, kot so čeki, potovalni čeki, zadolžnice in denarna nakazila,
  • zlate kovance z vsebnostjo zlata najmanj 90 %,
  • zlate palice, zrna ali kepe z vsebnostjo zlata najmanj 99,5 %.   

2) Carinski organi lahko tudi zahtevajo, da se vloži prijava o razkritju gotovine, če odkrijejo pošiljko gotovine (v skladu z novo opredelitvijo) v vrednosti 10 000 EUR ali več, ki se pošilja po pošti, s tovornim prometom ali po kurirju (gotovina brez spremstva). To prijavo na zahtevo vloži prejemnik, pošiljatelj ali njun imenovani zastopnik v 30 dneh.

3) V skladu z novimi pravili so carinski organi tudi pooblaščeni, da ukrepajo v zvezi z zneski, ki so nižji od 10 000 EUR, če obstajajo znaki, da je gotovina povezana s kriminalno dejavnostjo.

Če ne vložite prijave (ali prijave o razkritju, če se zahteva za gotovino brez spremstva) za gotovinske zneske v višini 10 000 EUR ali več ali če obstajajo znaki, da je gotovina povezana s kriminalno dejavnostjo, se lahko gotovina zadrži, vam pa naloži kazen. V sami prijavi gotovine se navedejo podrobni podatki o ekonomskem izvoru in prihodnji uporabi gotovine.

Kako izpolniti prijavo gotovine ob vstopu v EU ali izstopu iz nje z gotovino v vrednosti 10 000 EUR ali več?

Države članice uporabljajo usklajen obrazec prijave, ki ga morate izpolniti v enem od jezikov, ki se uporabljajo v državi, v kateri vstopate v EU ali iz nje izstopate. V pomoč potnikom pri izpolnjevanju prijave so na voljo tudi referenčne različice obrazca v jezikih držav nečlanic EU.

Več informacij, obrazci, ki se uporabljajo v vsaki državi članici, in referenčne različice v jezikih nečlanic EU so na voljo tukaj. Obrazci so na voljo tudi na mejnih prehodih, prek katerih vstopate v EU ali izstopate iz nje.

Če prenašate gotovino v imenu podjetja, je treba v prijavi navesti ime podjetja. Za osebe, ki potujejo v skupini, se meja 10 000 EUR uporablja za vsako osebo posebej. Obveznost prijave gotovine velja tudi za mladoletnike prek njihovih staršev ali zakonitih skrbnikov in za osebe pod skrbništvom prek njihovega zakonitega zastopnika.

Če ne veste, ali morate vložiti prijavo, se obrnite na pristojne organe na vstopni ali izstopni točki EU.

Kakšne so kazni za neupoštevanje pravil ali neprijavo?

Poleg morebitnega zadržanja zadevne gotovine lahko vsaka država članica uporabi svoje sankcije, ki so „učinkovite, sorazmerne in odvračilne“. To lahko vključuje visoke globe za neprijavo.

Nekatere države EU imajo tudi nacionalne predpise, ki urejajo prenašanje gotovine med državami članicami EU ali celo znotraj ene države. Čeprav te določbe niso del pravil EU, vam Komisija močno priporoča, da pred potovanjem preverite, kakšne so vaše obveznosti.

Kaj se zgodi s podatki, ki se navedejo v prijavi gotovine?

Pristojni organi bodo podatke iz prijav gotovine, ki se nanašajo na gibanje gotovine, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje, hranili pet let, potem pa jih bodo izbrisali.

Države članice bodo podatke posredovale svojim nacionalnim finančnim obveščevalnim enotam.

Prav tako si bodo države članice informacije o primerih neprijave in primerih prijav, pri katerih obstajajo znaki povezave s kriminalnimi dejavnostmi (tudi za zneske, nižje od 10 000 EUR). Izmenjevale si bodo tudi anonimizirane podatke o tveganju in rezultate analiz tveganja.

V nekaterih primerih, ko obstajajo znaki negativnih učinkov za proračun EU, se lahko nekateri podatki posredujejo Evropski komisiji, Evropskemu javnemu tožilstvu in Europolu.