Siirry pääsisältöön
Taxation and Customs Union

Käteisrahan valvonta

  

tax-20-002-cash_control_factsheet-en-header.png

Oletko saapumassa EU:n alueelle tai poistumassa sieltä 3. kesäkuuta 2021 tai sen jälkeen mukanasi vähintään 10 000 euron arvosta käteistä rahaa tai tiettyjä arvoesineitä?

Ota huomioon uudet säännöt!

Osana EU:n toimia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi kaikki EU:n alueelle saapuvat tai sieltä poistuvat matkustajat ovat jo nyt velvollisia täyttämään käteisrahailmoituksen, kun heillä on mukanaan 10 000 euroa tai sitä enemmän (tai vastaava määrä muuta valuuttaa, joukkovelkakirjoja, osakkeita tai sekkejä). Tullilla on valtuudet tarkastaa henkilöt sekä heidän matkatavaransa ja ajoneuvonsa. Tullilla on myös valtuudet ottaa haltuunsa käteisraha, josta ei ole annettu ilmoitusta.

Mikä muuttuu 3. kesäkuuta 2021 alkaen?

1) Säännöissä olevaa käteisrahan määritelmää laajennetaan siten, että se kattaa myös tietyt arvoesineet.

Tämä tarkoittaa sitä, että 3. kesäkuuta 2021 alkaen sinun on tehtävä käteisrahailmoitus, jos sinulla on EU:n alueelle saapuessasi tai sieltä poistuessasi mukanasi vähintään 10 000 euron (tai vastaava summa muuna valuuttana) arvosta ”käteisrahan” uuteen määritelmään sisältyviä seuraavia:

  • seteleitä ja kolikoita (myös sellaista yleisestä kierrosta poistettua rahaa, jota voidaan edelleen vaihtaa rahoituslaitoksessa tai keskuspankissa)
  • siirtokelpoisia haltijamaksuvälineitä, kuten sekkejä, velkakirjoja ja maksumääräyksiä
  • kultakolikoita, joiden kultapitoisuus on vähintään 90 %
  • kultaa tankoina, kimpaleina tai harkkoina, joiden kultapitoisuus on vähintään 99,5 %.

2) Tulli voi myös jo nyt pyytää tiedonantoilmoitusta, kun se havaitsee, että vähintään 10 000 euron arvosta käteisrahaa (sellaisena kuin se sisältyy uuteen määritelmään) lähetetään postitse, rahtina tai lähettipalveluna (erillään kulkeva käteisraha). Jos tulli pyytää tiedonantoilmoitusta, vastaanottajan, lähettäjän tai näiden nimeämän edustajan on tehtävä se 30 päivän kuluessa.

3) Uudet säännöt antavat tullille myös luvan toimia, kun määrät ovat alle 10 000 euroa, jos on viitteitä siitä, että käteisraha liittyy rikolliseen toimintaan.

Jos et anna käteisrahailmoitusta (tai tiedonantoilmoitusta, kun sitä pyydetään erillään kulkevasta käteisrahasta), vaikka mukanasi on käteisrahaa vähintään 10 000 euroa, tai jos on viitteitä yhteydestä rikolliseen toimintaan, käteisraha voidaan ottaa haltuun ja sinulle voidaan määrätä seuraamuksia. Käteisrahailmoitukseen on kirjattava yksityiskohtaiset tiedot käteisrahan taloudellisesta alkuperästä ja tulevasta käytöstä.

Miten täytän käteisrahailmoituksen, kun saavun EU:n alueelle tai poistun sieltä mukanani vähintään 10 000 euroa käteisrahaa?

EU-maat käyttävät yhdenmukaistettua ilmoituslomaketta, joka on täytettävä jollakin sen maan kielistä, joka on matkasi ensimmäinen tai viimeinen maa EU:n alueella. Lomakkeesta on saatavilla epävirallinen käännös muillakin kuin EU-kielillä. Niitä voidaan käyttää apuna EU-kielellä laadittavaa lomaketta täytettäessä.

Lisätietoja kussakin EU-maassa käytettävistä lomakkeista ja muille kuin EU-kielille tehdyistä käännöksistä on saatavilla täällä. Lomakkeet ovat saatavilla myös rajanylityspaikoilla, joiden kautta saavut EU:n alueelle tai poistut sieltä.

Jos kuljetat rahaa yrityksen puolesta, yrityksen nimi on merkittävä ilmoitukseen. Ryhmänä matkustaviin henkilöihin sovelletaan kuhunkin erikseen 10 000 euron rajaa. Käteisrahan ilmoitusvelvollisuus koskee myös alaikäisiä, jolloin ilmoituksen antaa heidän vanhempansa, huoltajansa tai edunvalvojansa, sekä muita holhottavia, jolloin ilmoituksen antaa holhottavan edunvalvoja.

Jos olet epävarma siitä, onko sinun tehtävä ilmoitus, pyydä neuvoja EU:n saapumis- tai poistumispaikan toimivaltaisilta viranomaisilta.

Mitä seuraamuksia sovelletaan sääntöjen noudattamatta jättämiseen tai käteisrahan ilmoittamatta jättämiseen?

Käteisrahan mahdollisen haltuunoton lisäksi kukin EU-maa voi soveltaa itse asettamiaan seuraamuksia, joiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. EU-maa saattaa määrätä huomattavia sakkoja ilmoittamatta jättämisestä.

Joissakin EU-maissa on myös omia säännöksiä EU-maiden välillä tai jopa yhden maan sisällä kuljetettavasta käteisrahasta. Vaikka näitä säännöksiä ei sovelleta kaikissa EU-maissa, komissio suosittaa painokkaasti, että otat selvää velvollisuuksistasi ennen matkaasi.

Mitä tapahtuu käteisrahailmoituksessa antamilleni tiedoille?

Asianomaiset viranomaiset säilyttävät EU:n alueelle saapuvaa tai sieltä poistuvaa käteisrahaa koskevissa käteisrahailmoituksissa annetut tiedot viisi vuotta ennen niiden poistamista.

EU-maat toimittavat tiedot kansallisille rahanpesun selvittelykeskuksilleen.

EU-maat vaihtavat myös tietoja tapauksista, joissa ilmoitusta ei ole tehty, ja ilmoituksista, joissa on viitteitä yhteyksistä rikolliseen toimintaan (myös kun on kyse alle 10 000 euron määristä). Ne jakavat myös anonymisoituja riskitietoja ja riskianalyysien tuloksia.

Joissakin tapauksissa, joissa on viitteitä kielteisistä vaikutuksista EU:n talousarvioon, tiettyjä tietoja voidaan jakaa Euroopan komission, Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) ja Europolin kanssa.