Pāriet uz galveno saturu
Taxation and Customs Union

Skaidras naudas kontrole

  

tax-20-002-cash_control_factsheet-en-header.png

Skaidras naudas un noteiktu vērtīgu mantu  vērtībā virs 10 000 EUR ievešana ES un izvešana no tās pēc 3. jūnija

Iepazīstieties ar atjauninātajiem noteikumiem!

Saistībā ar ES centieniem apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu visiem ceļotājiem, kuri iebrauc ES teritorijā vai izbrauc no tās, jau ir noteikts pienākums aizpildīt skaidras naudas deklarāciju, ja tiem līdzi ir 10 000 EUR vai vairāk (vai līdzvērtīga summa citās valūtās, obligācijās, akcijās vai ceļojuma čekos). Muitas dienesti ir pilnvaroti pārbaudīt personas, viņu bagāžu un transportlīdzekļus. Tiem ir arī tiesības aizturēt nedeklarētu skaidru naudu.

Kādas izmaiņas paredzētas, sākot no 2021. gada 3. jūnija?

1) “Skaidras naudas” definīcija noteikumos tiks paplašināta, lai iekļautu noteiktas citas vērtīgas mantas.

Tas nozīmē, ka no minētās dienas jums ir jāiesniedz skaidras naudas deklarācija, ja, iebraucot ES vai izbraucot no tās, jums ir viena vai vairākas šādas lietas 10 000 EUR (vai līdzvērtīga summa citās valūtās) vai lielākā vērtībā, kas iekļautas jaunajā skaidras naudas definīcijā:

  • banknotes un monētas (tostarp valūta, kas pašlaik nav vispārējā apritē, bet kuru joprojām var apmainīt finanšu iestādēs vai centrālajās bankās);
  • apgrozāmie uzrādītāja instrumenti, piemēram, čeki, ceļojuma čeki, vekseļi un maksājuma uzdevumi;
  • zelta monētas, kas satur vismaz 90 % zelta;
  • zelta stieņi, tīrradņi vai aglomerāti, kas satur vismaz 99,5 % zelta.   

2) Muitas dienesti tagad var arī pieprasīt iesniegt skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarāciju, ja tie konstatē, ka skaidra nauda 10 000 EUR vai lielākā vērtībā (atbilstoši jaunajai definīcijai) tiek nosūtīta pa pastu, kravās vai ar kurjeru (“nepavadīta skaidra nauda”). Pēc pieprasījuma šī deklarācija 30 dienu laikā jāsagatavo saņēmējam, nosūtītājam vai to ieceltam pārstāvim.

3) Jaunie noteikumi arī atļauj muitas dienestiem rīkoties attiecībā uz summām, kas ir mazākas par 10 000 EUR, ja ir norādes, ka skaidra nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību.

Ja jūs neiesniedzat deklarāciju (vai informācijas atklāšanas deklarāciju, kas pieprasīta “nepavadītas skaidras naudas” gadījumā) par naudas summām 10 000 EUR vai lielākā vērtībā vai ja ir norādes par saistību ar noziedzīgu darbību, skaidru naudu var aizturēt un jums var piemērot sankcijas. Skaidras naudas deklarācijā tiek norādīta detalizēta informācija par skaidras naudas ekonomisko iegūšanas veidu un turpmāko izmantošanu.

Kā aizpildīt skaidras naudas deklarāciju, kad iebraucu ES vai izbraucu no tās ar skaidru naudu 10 000 EUR vai lielākā vērtībā?

Dalībvalstis izmanto saskaņotu deklarācijas veidlapu, kura jums jāaizpilda vienā no valodām, kas pieejama valstī, kurā iebraucat ES vai izbraucat no tās. Lai ceļotājiem palīdzētu aizpildīt deklarācijas, ir pieejamas arī veidlapas versijas valodās, kas nav ES oficiālās valodas.

Plašāka informācija, katrā dalībvalstī izmantotās veidlapas un veidlapas versijas valodās, kas nav ES oficiālās valodas, ir pieejamas šeit. Veidlapas ir pieejamas arī robežšķērsošanas vietās, caur kurām iebraucat ES vai izbraucat no tās.

Ja vedat skaidru naudu uzņēmuma vārdā, deklarācijā jānorāda šā uzņēmuma nosaukums. Attiecībā uz personām, kuras ceļo grupā, 10 000 EUR ierobežojums attiecas uz katru personu atsevišķi. Pienākums deklarēt skaidru naudu attiecas arī uz nepilngadīgām personām, un tas īstenojams caur viņu vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem, un uz aizbildnībā esošiem cilvēkiem – ar viņu likumīgā pārstāvja starpniecību.

Ja neesat pārliecināts(-a) par deklarēšanas nepieciešamību, jums būtu jākonsultējas ar kompetentajām iestādēm iebraukšanas ES vai izbraukšanas no tās vietā.

Kādas sankcijas piemēro noteikumu neievērošanas vai nedeklarēšanas gadījumā?

Papildus iespējamai attiecīgās skaidras naudas aizturēšanai katra dalībvalsts var piemērot savas sankcijas, kas ir “efektīvas, samērīgas un atturošas”. Tās var ietvert ievērojamus naudas sodus par nedeklarēšanu.

Dažās ES valstīs ir arī valsts noteikumi, kas reglamentē skaidras naudas pārvadājumus starp ES dalībvalstīm vai pat vienas valsts ietvaros. Lai gan šie noteikumi nav daļa no ES noteikumiem, Komisija stingri iesaka pirms ceļošanas pārbaudīt, kādi ir jūsu pienākumi.

Kas notiek ar datiem, kurus sniedzu skaidras naudas deklarācijā?

Informāciju, kas sniegta skaidras naudas deklarācijās saistībā ar skaidras naudas pārvietošanu, to ievedot ES vai izvedot no tās, attiecīgās iestādes glabās piecus gadus un pēc tam to dzēsīs.

Dalībvalstis nosūtīs datus savām valsts finanšu ziņu vākšanas vienībām (FIU).

Turklāt dalībvalstis apmainīsies ar informāciju par nedeklarēšanas gadījumiem un deklarēšanas gadījumiem, kuros ir norādes par saistību ar noziedzīgām darbībām (tostarp par summām, kas mazākas par 10 000 EUR). Tās arī apmainīsies ar anonimizētu riska informāciju un riska analīzes rezultātiem.

Atsevišķos gadījumos, kad ir norādes par nelabvēlīgu ietekmi uz ES budžetu, konkrētu informāciju var darīt zināmu Eiropas Komisijai, Eiropas Prokuratūrai (EPPO) un Eiropolam.