Direct la conținutul principal
Taxation and Customs Union

Controlul numerarului

  

tax-20-002-cash_control_factsheet-en-header.png

Intrați sau ieșiți din UE după 3 iunie și aveți asupra dumneavoastră numerar sau obiecte de valoare care depășesc 10 000 EUR?

Puneți-vă la curent cu normele actualizate în această privință!

Ca parte a eforturilor UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, toți călătorii care intră sau ies de pe teritoriul Uniunii au deja obligația de a completa o declarație de numerar atunci când au asupra lor 10 000 EUR sau mai mult (sau echivalentul în alte monede, obligațiuni, acțiuni sau cecuri de călătorie). Autoritățile vamale sunt autorizate să verifice persoanele, bagajele și mijloacele de transport ale acestora și să rețină numerarul nedeclarat.

Ce se schimbă începând cu 3 iunie 2021?

1) Definiția „numerarului” din norme va fi extinsă pentru a include și alte obiecte de valoare.

Aceasta înseamnă că, de la data menționată, la intrarea sau la ieșirea din UE trebuie să depuneți o declarație de numerar dacă transportați unul sau mai multe dintre următoarele obiecte, incluse în noua definiție a numerarului, cu o valoare de 10 000 EUR (ori echivalentul acestei sume în alte monede) sau mai mult:

  • bancnote și monede (inclusiv monede scoase din circulație, dar care pot fi încă schimbate într-o instituție financiară sau într-o bancă centrală);
  • instrumente negociabile la purtător, cum ar fi cecuri, cecuri de călătorie, bilete la ordin și ordine de plată;
  • monede de aur cu un conținut de aur de cel puțin 90 %;
  • lingouri, pepite sau bulgări de aur cu un conținut de aur de cel puțin 99,5 %.

2) De asemenea, autoritățile vamale pot solicita depunerea unei declarații de informare cu privire la numerar atunci când detectează trimiterea sumei de 10 000 EUR sau mai mult în numerar (conform noii definiții) prin poștă, curier sau prin transport de marfă (numerar neînsoțit). Dacă se cere acest lucru, declarația trebuie făcută în termen de 30 de zile de către destinatar, de către expeditor sau de către un reprezentant desemnat al celor doi.

3) Conform noilor norme, autoritățile vamale sunt autorizate să ia măsuri și în cazul unor sume mai mici de 10 000 EUR dacă există indicii că numerarul este legat de activități infracționale.

Dacă nu depuneți o declarație (sau o declarație de informare, la cerere, în cazul numerarului neînsoțit) pentru numerar în valoare de 10 000 EUR sau mai mult sau dacă există indicii privind existența unei legături cu o activitate infracțională, numerarul poate fi reținut, iar dumneavoastră sunteți pasibil(ă) de sancțiuni. Declarația de numerar în sine înregistrează informații detaliate privind proveniența economică și utilizarea viitoare a numerarului.

Cum completez o declarație de numerar când intru sau ies din UE cu numerar în valoare de 10 000 EUR sau mai mult?

Statele membre utilizează un formular de declarație armonizat, pe care trebuie să îl completați într-una dintre limbile disponibile pentru țara din UE în care intrați sau din care ieșiți. De asemenea, sunt disponibile versiuni de referință ale formularului în limbi ale unor țări din afara UE, pentru a-i ajuta pe călători să își completeze declarațiile.

Mai multe informații, formularele utilizate în fiecare stat membru și versiunile de referință în limbi ale unor țări din afara UE sunt disponibile aici. Formularele sunt disponibile și la punctele de trecere a frontierei prin care intrați sau ieșiți din UE.

În cazul în care transportați numerar în numele unei societăți, numele societății trebuie indicat în declarație. Pentru persoanele care călătoresc în grupuri, limita de 10 000 EUR se aplică fiecărei persoane în parte. Obligația de declarare a numerarului se aplică inclusiv minorilor prin intermediul părinților sau al tutorilor legali, precum și persoanelor aflate sub tutelă prin intermediul reprezentantului lor legal.

În cazul în care nu sunteți sigur(ă) dacă trebuie să completați sau nu o declarație, solicitați consiliere din partea autorităților competente de la punctul de intrare sau de ieșire din UE.

Ce sancțiuni se aplică în cazul nerespectării normelor sau dacă nu faceți o declarație?

Pe lângă posibila reținere a numerarului în cauză, fiecare stat membru poate aplica propriile sancțiuni „eficiente, proporționale și disuasive”. Acestea pot include amenzi semnificative pentru neefectuarea declarației.

Unele țări din UE au, de asemenea, dispoziții naționale care reglementează transportul de numerar între statele membre ale UE sau chiar în interiorul unei țări. Deși aceste dispoziții nu fac parte din normele UE, Comisia recomandă insistent să verificați care sunt obligațiile dumneavoastră înainte de a călători.

Ce se întâmplă cu datele pe care le furnizez în declarația de numerar?

Autoritățile relevante vor stoca informațiile furnizate în declarațiile privind numerarul referitoare la circulația numerarului care intră sau iese din UE pentru o perioadă de cinci ani înainte de a le șterge.

Statele membre vor transmite date către unitățile lor naționale de informații financiare (FIU).

Statele membre vor face, de asemenea, schimb de informații cu privire la cazurile de nedeclarare și la cazurile de declarații în care există indicii ale unor legături cu activități infracționale (inclusiv pentru sume mai mici de 10 000 EUR). De asemenea, ele vor face schimb de informații anonimizate privind riscurile și de rezultate ale analizelor de risc.

În unele cazuri în care există indicii ale unor efecte negative pentru bugetul UE, anumite informații pot fi comunicate Comisiei Europene, Parchetului European (EPPO) și Europol.