Skip to main content
Taxation and Customs Union

Készpénzellenőrzések

  

tax-20-002-cash_control_factsheet-en-header.png

Június harmadika után 10 000 euró vagy azt meghaladó értékű készpénzzel vagy bizonyos más értéktárgyakkal készül belépni az EU területére, vagy elhagyni az EU területét?

Ismerkedjen meg a legújabb előírásokkal!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen irányuló uniós erőfeszítések részeként az EU területére belépő vagy azt elhagyó utasoknak már most is készpénzbejelentő nyilatkozatot kell kitölteniük, ha legalább 10 000 eurót (vagy más pénznemben, kötvényben, részvényben vagy utazási csekkben azzal egyenértékű összeget) szállítanak. A vámhatóságok jogosultak a személyek, azok poggyásza és szállítóeszköze ellenőrzésére. Le is foglalhatják a nem bejelentett készpénzt.

Mi változik 2021. június 3-án?

1) A jogszabályban foglalt fogalommeghatározás szerint a „készpénz” szóba bizonyos más értéktárgyak is beleértendők lesznek.

E dátumot követően Önnek készpénzbejelentő nyilatkozatot kell benyújtania, ha az EU területére való belépéskor vagy az EU területének elhagyásakor legalább 10 000 eurónak (vagy más pénznemekben azzal egyenértékű összegnek) megfelelő értéket tart magánál a készpénz új meghatározásába beletartozó egy vagy több következő tétel formájában:

  • bankjegyek és érmék (az általános forgalomból kivont, de pénzügyi intézményben vagy központi bankban még átváltható bankjegyek és érmék is),
  • bemutatóra szóló átruházható értékpapírok, úgymint csekkek, utazási csekkek, váltók vagy fizetési megbízások,
  • legalább 90% aranytartalmú aranyérmék;
  • legalább 99,5% aranytartalommal rendelkező rudak, rögök vagy szemcsék.

2) A vámhatóságok akkor is kötelezhetnek adatszolgáltatási nyilatkozat benyújtására, ha felderítik, hogy valaki 10 000 euró vagy azt meghaladó értékben postán, teherszállítás keretében vagy futárszolgálattal küld az új előírások szerinti értelemben vett készpénzt (kísérő nélküli készpénz). Ebben az esetben a címzettnek, a feladónak vagy a két fél kijelölt képviselőjének 30 napon belül kell nyilatkozatot tennie.

3) Az új előírások továbbá felhatalmazzák a vámhatóságokat, hogy 10 000 euró érték alatti összegek esetében is fellépjenek, ha arra utaló jelek állnak fenn, hogy a készpénz büntetendő cselekménnyel áll összefüggésben.

Amennyiben Ön 10 000 euró vagy azt meghaladó értékű készpénz esetén nem tesz nyilatkozatot (vagy kísérő nélküli készpénz esetében adatszolgáltatási nyilatkozatot, amennyiben a hatóságok azt megkövetelik), vagy büntetendő cselekményre utaló jelek állnak fenn, a hatóságok lefoglalhatják a készpénzt, Önt pedig szankciókkal sújthatják. A készpénzbejelentő nyilatkozat részletes információkat tartalmaz a készpénz gazdasági eredetére és tervezett felhasználására vonatkozóan.

Hogyan kell kitölteni a készpénzbejelentő nyilatkozatot abban az esetben, ha 10 000 euró vagy azt meghaladó értékű készpénzzel lépek be az EU területére, vagy hagyom el az EU területét?

A tagállamok harmonizált nyilatkozattételi formanyomtatványt használnak, amelyet az azon ország tekintetében elérhető nyelvek valamelyikén kell kitölteni, ahol Ön belép az EU területére, vagy elhagyja az EU területét. Az utazókat segíti a kitöltésben, hogy a formanyomtatványnak nem uniós nyelvű fordításai is rendelkezésre állnak.

További felvilágosítás, az egyes tagállamokban használt formanyomtatványok és segítségképpen azok nem uniós nyelvű fordításai itt elérhetők. A formanyomtatványok elérhetők azokon a határátkelőhelyeken is, ahol Ön belép az Unió területére, illetve elhagyja az Unió területét.

Ha Ön egy vállalkozás nevében szállít készpénzt, a vállalkozás nevét fel kell tüntetni a nyilatkozatban. Csoportban utazó személyek esetében a 10 000 eurós küszöbértéket minden egyes személyre külön-külön kell alkalmazni. A készpénzbejelentési kötelezettség megtételére a kiskorúak esetében szüleik vagy törvényes gyámjuk, a gondnokság alatt álló személyek esetében a törvényes képviselőjük köteles.

Ha nem biztos abban, hogy kell-e nyilatkozatot tennie, tanácsot kérhet az EU területére való belépés vagy az EU területének elhagyása szerinti határátkelőhelyen az illetékes hatóságoktól.

Milyen szankciók alkalmazandók, ha nem tartja be a szabályokat, vagy ha nem tesz nyilatkozatot?

A készpénz lehetséges lefoglalása mellett minden tagállam saját „hatékony, a cselekményekkel arányos és visszatartó hatású” szankciókat szabhat meg. Ezek közé tartozhat a nyilatkozattétel elmulasztásáért járó jelentős pénzbírság.

Néhány uniós tagállam az uniós tagállamok közötti, sőt akár az országon belüli készpénzszállításra vonatkozó nemzeti előírásokkal is rendelkezik. Bár ezek az előírások nem képezik részét az uniós szabályoknak, a Bizottság nyomatékosan ajánlja, hogy utazása előtt ellenőrizze, milyen kötelezettségek vonatkoznak Önre.

Mi történik a készpénzbejelentő nyilatkozatban megadott adatokkal?

Az érintett hatóságok öt évig tárolják az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz mozgásával kapcsolatos készpénzbejelentő nyilatkozatokban szereplő információkat, ezután törlik az adatokat.

A tagállamok a nemzeti pénzügyi információs egységeiknek továbbítják az adatokat.

A tagállamok emellett megosztják egymással az elmaradt bejelentésre, valamint az olyan esetekre vonatkozó információkat, amikor büntetendő cselekményre utaló jelek állnak fenn (a 10 000 euró alatti összegekre vonatkozóan is). Emellett megosztják egymással a kockázatokkal kapcsolatos anonimizált információkat és a kockázatelemzési eredményeket.

Egyes esetekben, az uniós költségvetésre nézve kedvezőtlen hatásokra utaló jelek fennállása esetén, bizonyos információkat megoszthatnak az Európai Bizottsággal, az Európai Ügyészséggel és az Europollal.