Przejdź do treści głównej
Taxation and Customs Union

UE - Zjednoczone Królestwo: nowe stosunki

Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem

24 grudnia 2020 r. UE i Zjednoczone Królestwo osiągnęły porozumienie w sprawie warunków swoich stosunków po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem weszła tymczasowo w życie 1 stycznia 2021 r. i przewiduje zerowe stawki celne i zerowe kontyngenty na cały handel towarami z UE i ze Zjednoczonego Królestwa, które są zgodne z odpowiednimi regułami pochodzenia.

Wytyczne dla zainteresowanych stron dotyczące stosowania umowy o handlu i współpracy

Umowa o wystąpieniu

Jeśli chodzi o cła, Zjednoczone Królestwo traktowane jest jak każde inne państwo niebędące członkiem UE. W szczególności w handlu między Zjednoczonym Królestwem a UE obowiązują procedury i formalności celne.

Zgodnie jednak z uzgodnionym Protokołem w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej unijne przepisy i procedury celne zasadniczo nadal mają zastosowanie do towarów wwożonych do Irlandii Północnej i wywożonych z niej.

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE wpłynie na Państwa przedsiębiorstwo, jeżeli:

  • sprzedaje ono towary do Zjednoczonego Królestwa lub świadczy usługi na rzecz podmiotów ze Zjednoczonego Królestwa
  • kupuje towary ze Zjednoczonego Królestwa lub korzysta z usług świadczonych przez podmioty ze Zjednoczonego Królestwa
  • dokonuje przemieszczania towarów przez terytorium Zjednoczonego Królestwa
  • wykorzystuje materiały i towary pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa w wymianie handlowej z krajami partnerskimi UE w ramach systemów preferencyjnych.

Często zadawane pytania na koniec okresu przejściowego

W dziedzinie podatków i ceł oznacza to na przykład:

  • konieczność składania zgłoszeń celnych przy przywozie towarów do Zjednoczonego Królestwa lub wywozie towarów z Wielkiej Brytanii (Zjednoczone Królestwo z wyłączeniem Irlandii Północnej) lub przy przemieszczaniu towarów przez terytorium Zjednoczonego Królestwa
  • ewentualną konieczność podania, oprócz zgłoszenia celnego, danych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony
  • konieczność uzyskania specjalnego pozwolenia na przywóz lub wywóz niektórych towarów (np. odpadów, niektórych niebezpiecznych chemikaliów, organizmów modyfikowanych genetycznie); konieczność dopełnienia dodatkowych formalności przy przywozie do lub wywozie z Wielkiej Brytanii wyrobów akcyzowych (alkohol, tytoń lub paliwo)
  • konieczność przestrzegania odmiennych zasad i procedur w zakresie VAT w odniesieniu do transakcji realizowanych z Wielką Brytanią niż w przypadku transakcji wewnątrz UE i Irlandii Północnej.

Aby wspomóc przedsiębiorstwa, Komisja opublikowała szczegółowe wytyczne dotyczące szerokiego zakresu konkretnych zagadnień. W dziedzinie podatków i ceł odpowiednie wytyczne znajdują się na następujących stronach:

Pełna lista zawiadomień o gotowości jest dostępna tutaj.

Skutki brexitu

Zakupy przez internet ze Zjednoczonego Królestwa

Te same opłaty, które mają zastosowanie do towarów zakupionych przez internet od sprzedawców detalicznych spoza UE, mają obecnie zastosowanie do zakupów przez internet ze Zjednoczonego Królestwa. Aby uniknąć przykrych niespodzianek przy zamówieniach internetowych ze Zjednoczonego Królestwa, należy zawsze sprawdzać warunki sprzedaży i uważnie czytać informacje o dostawie. Wszystkie strony internetowe, które sprzedają towary do UE, są zobowiązane informować konsumentów o łącznej cenie towarów i usług, w tym o podatkach i wszelkich innych opłatach. Jeżeli nie można ich z góry obliczyć, konsument musi zostać poinformowany o możliwym nałożeniu dodatkowych opłat. Na stronie internetowej należy zwrócić się o pomoc, aby oszacować, o ile więcej trzeba będzie zapłacić.

Więcej informacji na temat opłat za zakupy przez internet na stronach internetowych Zjednoczonego Królestwa można znaleźć w naszym arkuszu informacyjnym.

Laptop with a parcel decorated with UK and EU flags

Krajowe punkty kontaktowe

Krajowe punkty kontaktowe w Państwa kraju wymienione są w wykazie kontaktów.

Więcej informacji i użyteczne linki