Mur għall-kontenut ewlieni
Taxation and Customs Union

UE-Renju Unit: Relazzjoni ġdida

Il-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit

Fl-24 ta’ Diċembru 2020, l-UE u r-Renju Unit laħqu ftehim dwar it-termini tar-relazzjoni tagħhom wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE. Il-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit (TCA) daħal fis-seħħ b’mod proviżorju fl-1 ta’ Jannar 2021 u jipprevedi tariffi żero u kwoti żero fuq il-kummerċ kollu tal-merkanzija tal-UE u tar-Renju Unit li jikkonformaw mar-regoli xierqa tal-oriġini.

Gwida għall-partijiet ikkonċernati dwar l-applikazzjoni tat-TCA

Il-Ftehim dwar il-Ħruġ

Għall-finijiet ta’ dwana, ir-Renju Unit issa huwa ttrattat bħal kwalunkwe pajjiż ieħor mhux tal-UE. B’mod partikolari, il-proċeduri doganali u l-formalitajiet japplikaw għall-kummerċ bejn ir-Renju Unit u l-UE.

Madankollu, skont il-Protokoll maqbul dwar l-Irlanda u l-Irlanda ta’ Fuq, ir-regoli u l-proċeduri doganali tal-UE ġeneralment ikomplu japplikaw għal merkanzija li tidħol u toħroġ mill-Irlanda ta’ Fuq.

Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE jaffettwa lill-kumpanija tiegħek jekk:

  • tbigħ merkanzija jew tipprovdi servizzi lir-Renju Unit
  • tixtri merkanzija jew tirċievi servizzi mir-Renju Unit
  • tittrasporta l-merkanzija fir-Renju Unit
  • tuża materjali u merkanzija mir-Renju Unit għal kummerċ ma’ pajjiżi sħab tal-UE bħala parti minn skemi preferenzjali.

Mistoqsijiet frekwenti fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni

Fil-qasam tat-taxxa u d-dwana, dan ifisser, pereżempju, li:

  • Biex timporta jew tesporta merkanzija lejn jew mill-Gran Brittanja (ir-Renju Unit bl-esklużjoni tal-Irlanda ta’ Fuq), jew meta tittrasporta l-merkanzija tiegħek minn ġol-Gran Brittanja, hemm bżonn li tippreżenta dikjarazzjonijiet doganali.
  • Jista’ jkun li jkollok tipprovdi wkoll data tas-sigurtà u tas-sikurezza, minbarra d-dikjarazzjoni doganali.
  • Għandek bżonn liċenzja speċjali biex timporta jew tesporta ċerta merkanzija (eż. skart, ċerti sustanzi kimiċi perikolużi, OĠM). Ikollok tikkonforma ma’ formalitajiet addizzjonali jekk timporta jew tesporta merkanzija soġġetta għas-sisa (xorb alkoħoliku, tabakk, jew fjuwil) lejn jew mill-Gran Brittanja.
  • Għal tranżazzjonijiet mal-Gran Brittanja, se jkollok tikkonforma ma’ regoli u proċeduri tal-VAT differenti minn dawk li japplikaw għal tranżazzjonijiet fl-UE u mal-Irlanda ta’ Fuq.

Biex tgħin lin-negozji, il-Kummissjoni ppubblikat linji gwida dettaljati dwar firxa wiesgħa ta’ suġġetti speċifiċi. Fil-qasam tat-taxxa u d-dwana, il-linji gwida rilevanti jistgħu jinsabu hawn taħt:

Il-lista sħiħa ta’ avviżi tal-istat ta’ tlestija hija disponibbli hawnhekk.

Konsegwenzi tal-Brexit

Xiri online mir-Renju Unit

L-istess imposti li japplikaw għal oġġetti mixtrija online minn bejjiegħa bl-imnut mhux tal-UE issa japplikaw għal xiri online mir-Renju Unit. Biex tevita sorpriżi mhux mixtieqa meta tordna online mir-Renju Unit, dejjem aqra bir-reqqa t-termini u l-kundizzjonijiet tal-bejgħ u l-informazzjoni dwar il-kunsinna. Is-siti web kollha li jbigħu prodotti fl-UE huma obbligati li jinfurmaw lill-konsumaturi dwar il-prezz totali tal-oġġetti u s-servizzi, inklużi t-taxxi u kwalunkwe spiża oħra. Jekk ma jkunux jistgħu jiġu kkalkulati minn qabel, il-konsumatur għandu jiġi infurmat li jistgħu jkunu pagabbli spejjeż addizzjonali. Staqsi l-għajnuna mis-sit web biex tistma kemm se jkollok tħallas flus aktar.

Ara l-iskeda informattiva għal aktar informazzjoni dwar l-ispejjeż li jista’ jkollok tħallas meta tixtri online mas-siti web tar-Renju Unit.

Laptop with a parcel decorated with UK and EU flags

Kuntatti nazzjonali

Biex issib il-punti ta’ kuntatt nazzjonali f’pajjiżek, żur il-lista tal-kuntatti.

Iktar informazzjoni u links relatati