Gå til hovedindholdet
Taxation and Customs Union

EU-Det Forenede Kongerige: Nye forbindelser

Handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Det Forenede Kongerige

Den 24. december 2020 nåede EU og Det Forenede Kongerige til enighed om en aftale om vilkårene for deres forbindelser efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige ("aftalen") trådte midlertidigt i kraft den 1. januar 2021 og indeholder bestemmelser om nultold og nulkontingenter for al handel med varer fra EU og Det Forenede Kongerige, som overholder de relevante oprindelsesregler.

Vejledning til de interesserede parter om aftalens anvendelse

Udtrædelsesaftalen

Hvad angår told, behandles Det Forenede Kongerige nu som ethvert andet land uden for EU. Navnlig er handelen mellem Det Forenede Kongerige og EU underlagt toldprocedurer og toldformaliteter.

I overensstemmelse med den vedtagne protokol om Irland/Nordirland finder EU's toldregler og toldprocedurer dog fortsat generelt anvendelse på varer, der ankommer til eller forlader Nordirland.

Det Forenede Kongeriges udtræden af EU påvirker din virksomhed, hvis:

  • virksomheden sælger varer eller tjenesteydelser til Det Forenede Kongerige
  • virksomheden køber varer eller tjenesteydelser fra Det Forenede Kongerige
  • virksomheder transporterer varer gennem Det Forenede Kongerige
  • virksomheden anvender materialer og varer fra Det Forenede Kongerige i handel, der er omfattet af præferenceordninger med EU's partnerlande.

Hyppigst stillede spørgsmål om overgangsperiodens udløbet

I forbindelse med told og skat betyder det f.eks.:

  • Du skal udfylde toldangivelser, når du importerer eller eksporterer varer til/fra Storbritannien (Det Forenede Kongerige bort set fra Nordirland), eller når du transporterer varer igennem Storbritannien.
  • Det er muligt, at du ud over toldangivelsen skal fremlægge sikkerheds- og sikringsdata.
  • Du skal have en særlig tilladelse til at importere eller eksportere visse varer (f.eks. affald, visse farlige kemikalier og GMO'er). Du skal opfylde yderligere formaliteter, hvis du importerer eller eksporterer punktafgiftspligtige varer (alkohol, tobak eller brændstof) til/fra Storbritannien.
  • Du skal overholde andre momsregler og procedurer ved transaktioner med Storbritannien end ved transaktioner inden for EU og med Nordirland.

Som en hjælp til virksomheder har Kommissionen offentliggjort detaljerede retningslinjer om en lang række specifikke emner. De relevante retningslinjer inden for told skat findes nedenfor:

Den samlede liste over forberedelsesmeddelelser findes her.

Konsekvenserne af brexit

Onlinehandel fra Det Forenede Kongerige

De afgifter, der gælder varer, som købes online fra detailhandlere uden for EU, gælder nu onlinehandel fra Det Forenede Kongerige. Hvis man vil undgå ubehagelige overraskelser, når man bestiller varer online fra Det Forenede Kongerige, bør man derfor altid læse handels- og leveringsbetingelserne omhyggeligt. Alle websteder, som sælger varer til EU, har pligt til at oplyse forbrugerne om den samlede pris på varer og tjenester, herunder enhver form for afgift. Hvis disse ikke kan beregnes på forhånd, skal forbrugeren oplyses om, at der kan blive tale om ekstra udgifter. Man kan på webstedet bede om et skøn over, hvor meget ekstra man skal regne med at skulle betale.

Dette faktablad indeholder flere oplysninger om, hvilke afgifter man kan risikere at skulle betale, hvis man handler online på websteder i Det Forenede Kongerige.

Laptop with a parcel decorated with UK and EU flags

Nationale kontaktpunkter

Oversigten over nationale kontaktpunkter i dit land findes her.

Yderligere oplysninger og links