Pāriet uz galveno saturu
Taxation and Customs Union

ES un Apvienotā Karaliste — jaunas attiecības

ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgums

ES un Apvienotā Karaliste 2020. gada 24. decembrī panāca vienošanos par savu attiecību noteikumiem pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES. ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgums (TSN) provizoriski stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī un paredz nulles tarifus un nulles kvotas tirdzniecībai ar visām tām ES un Apvienotās Karalistes precēm, kuras atbilst attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem.

Norādījumi ieinteresētajām personām par TSN piemērošanu

Izstāšanās līgums

Muitas vajadzībām Apvienotā Karaliste tagad tiek uzskatīta par tādu pašu trešo valsti kā jebkura cita ārpus ES esoša valsts. Proti, uz tirdzniecību starp Apvienoto Karalisti un ES attiecas muitas procedūras un formalitātes.

Tomēr saskaņā ar Protokolu par Īriju/Ziemeļīriju ES muitas noteikumus un procedūras parasti turpina piemērot precēm, kuras ieved Ziemeļīrijā vai izved no tās.

Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ietekmē jūsu uzņēmumu, ja:

  • tas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus Apvienotajai Karalistei,
  • tas pērk preces vai saņem pakalpojumus no Apvienotās Karalistes,
  • tas pārvieto preces caur Apvienoto Karalisti,
  • tas izmanto Apvienotās Karalistes materiālus un preces, lai tirgotos ar ES partnervalstīm saskaņā ar preferenču sistēmām.

Visbiežāk uzdotie jautājumi pārejas perioda beigās

Nodokļu un muitas jomā tas nozīmē, piemēram:

  • jums jāiesniedz muitas deklarācijas, importējot vai eksportējot preces uz Lielbritāniju (Apvienoto Karalisti, izņemot Ziemeļīriju) vai no tās, vai pārvietojot jūsu preces caur Lielbritāniju,
  • papildus muitas deklarācijai jums, iespējams, būs jāsniedz drošības un drošuma dati,
  • jums ir vajadzīga īpaša licence, lai importētu vai eksportētu konkrētas preces (piemēram, atkritumus, konkrētas bīstamas ķīmiskas vielas, ģenētiski modificētus organismus (ĢMO)), jums jāievēro papildu formalitātes, importējot vai eksportējot akcīzes preces (alkoholu, tabaku vai degvielu) uz Lielbritāniju vai no tās,
  • darījumos ar Lielbritāniju jums būs jāievēro PVN noteikumi un procedūras, kas atšķiras no noteikumiem un procedūrām Eiropas Savienības iekšienē un Ziemeļīrijā veikto darījumu gadījumā.

Lai palīdzētu uzņēmumiem, Komisija ir publicējusi plašu klāstu detalizētu vadlīniju par konkrētiem tematiem. Nodokļu un muitas jomā attiecīgās vadlīnijas ir atrodamas šeit:

Saraksts, kurā norādīti visi paziņojumi par sagatavotību, pieejams šeit.

Brexit sekas

Iepirkšanās tiešsaistē no Apvienotās Karalistes

Tās pašas maksas, kas tiek piemērotas precēm, kuras iegādātas tiešsaistē no trešo valstu mazumtirgotājiem, tagad attiecas uz tiešsaistes pirkumiem no Apvienotās Karalistes. Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, pasūtot preces tiešsaistē no Apvienotās Karalistes, vienmēr rūpīgi izlasiet pārdošanas noteikumus un piegādes informāciju. Visām tīmekļa vietnēm, kas pārdod preces Eiropas Savienībā, ir pienākums informēt patērētājus par preču un pakalpojumu kopējo cenu, kurā iekļauti nodokļi un citi maksājumi. Ja tos nav iespējams aprēķināt iepriekš, patērētājs ir jāinformē, ka, iespējams, būs jāmaksā papildu maksas. Lūdziet palīdzību tīmekļa vietnē, lai aplēstu, cik lielas summas jums vēl būs jāmaksā.

Sīkāku informāciju par maksām, kuras jums var nākties maksāt, iepērkoties tiešsaistē Apvienotās Karalistes tīmekļa vietnēs, skatiet mūsu faktu lapā.

Laptop with a parcel decorated with UK and EU flags

Valstu kontaktpunkti

Lai atrastu savas valsts kontaktpunktu, lūdzam skatīt kontaktpunktu sarakstu.

Plašāka informācija un noderīgas saites