Skip to main content
Taxation and Customs Union

EU JA YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA: Uusi suhde

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimus

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta pääsivät 24. joulukuuta 2020 sopimukseen suhteensa ehdoista Yhdistyneen kuningaskunnan erottua EU:sta. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimus (TCA) tuli voimaan väliaikaisesti 1. tammikuuta 2021. Sopimuksen mukaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen tavarakauppa on kokonaan tullitonta ja kiintiötöntä, kun asianmukaisia alkuperäsääntöjä noudatetaan.

TCA-sopimuksen soveltamisohjeet sidosryhmille

Erosopimus

Tullialalla Yhdistynyttä kuningaskuntaa kohdellaan nyt kuin mitä tahansa muuta EU:n ulkopuolista maata. Erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välisessä kaupassa sovelletaan tullimenettelyjä ja -muodollisuuksia.

Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan mukaisesti Pohjois-Irlantiin saapuviin ja sieltä lähteviin tavaroihin sovelletaan kuitenkin edelleen yleisesti EU:n tullisääntöjä ja -menettelyjä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa yritykseesi, jos se

  • myy tavaroita tai suorittaa palveluita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
  • ostaa tavaroita tai vastaanottaa palveluita Yhdistyneestä kuningaskunnasta
  • kuljettaa tavaroita Yhdistyneen kuningaskunnan kautta.
  • käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan aineksia ja tavaroita käydäkseen etuuskohteluun oikeutettua kauppaa EU:n kumppanimaiden kanssa.

Usein kysyttyä siirtymäkauden päättymisestä

Vero- ja tullialalla tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:

  • Kun tuot tavaroita Yhdistyneestä kuningaskunnasta (Pohjois-Irlanti pois lukien), viet tavaroita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (Pohjois-Irlanti pois lukien) tai kuljetat tavaroitasi Yhdistyneen kuningaskunnan kautta, sinun on annettava tulli-ilmoitus.
  • Tulli-ilmoituksen lisäksi sinun on ehkä annettava myös muita vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevia tietoja.
  • Sinulla on oltava erityinen lupa tuodaksesi tai viedäksesi tiettyjä tavaroita (esim. jätteitä, tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja muuntogeenisiä organismeja). Sinun on noudatettava tiettyjä muitakin muodollisuuksia, jos tuot valmisteveron alaisia tavaroita (alkoholia, tupakkaa tai polttoaineita) Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai viet niitä sinne.
  • Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa harjoitettavassa liiketoiminnassa on noudatettava eri alv-sääntöjä ja -menettelyjä kuin EU:n ja Pohjois-Irlannin sisäisessä liiketoiminnassa.

Yritysten avuksi komissio on julkaissut yksityiskohtaisia ohjeita monilta eri aloilta. Asiaankuuluvat vero- ja tulliasioita koskevat suuntaviivat ovat täällä:

Täydellinen luettelo valmistautumista koskevista ilmoituksista on täällä.

Brexitin seuraukset

Verkko-ostokset Yhdistyneestä kuningaskunnasta

EU:n ulkopuolisilta vähittäiskauppiailta tehtäviin verkko-ostoksiin sovellettavia maksuja sovelletaan nyt myös Yhdistyneestä kuningaskunnasta tehtyihin verkko-ostoksiin. Jotta välttyisit ikäviltä yllätyksiltä, lue aina myyntiehdot ja -edellytykset sekä toimitustiedot huolellisesti ennen verkko-ostosten tekemistä Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Kaikilla tavaroita EU:hun myyvillä verkkosivustoilla on mainittava tavaroiden ja palvelujen kokonaishinta, johon sisältyvät verot ja mahdolliset muut maksut. Jos näitä lisämaksuja ei voida laskea etukäteen, kuluttajalle on ilmoitettava, että hän voi joutua maksamaan niitä. Pyydä verkkosivustolta apua arvioidaksesi, kuinka paljon joudut maksamaan lisää.

Lisätietoja maksuista, jotka sinun on ehkä maksettava Yhdistyneestä kuningaskunnasta tehdyistä verkko-ostoksista, on tietosivullamme.

Laptop with a parcel decorated with UK and EU flags

Jäsenvaltioiden yhteyshenkilöt

Oman maasi kansalliset yhteyspisteet ovat yhteystietoluettelossa.

Lisätietoja ja linkit