Prejsť na hlavný obsah
Taxation and Customs Union

EÚ – Spojené kráľovstvo: nové vzťahy

Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Európska únia a Spojené kráľovstvo dospeli 24. decembra 2020 k dohode o podmienkach svojich vzťahov po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie. Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa predbežne vykonáva od 1. januára 2021 a stanovuje nulové clá a nulové kvóty na všetok obchod s tovarom Únie a Spojeného kráľovstva, ktorý spĺňa príslušné pravidlá pôvodu.

Usmernenie o vykonávaní dohody o obchode a spolupráci pre zainteresované strany

Dohoda o vystúpení

Na colné účely sa Spojené kráľovstvo teraz berie ako ktorákoľvek iná krajina mimo EÚ. Konkrétne to znamená, že na obchod medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ sa uplatňujú colné postupy a formality.

V súlade s dohodnutým protokolom o Írsku a Severnom Írsku však všeobecne platí, že colné pravidlá a postupy EÚ sa naďalej uplatňujú na tovar, ktorý vstupuje do Severného Írska alebo z neho vystupuje.

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ má vplyv na vašu spoločnosť, ak:

  • predáva tovar alebo poskytuje služby Spojenému kráľovstvu,
  • kupuje tovar alebo prijíma služby zo Spojeného kráľovstva,
  • prepravuje tovar cez Spojené kráľovstvo,
  • využíva materiály a tovar zo Spojeného kráľovstva na obchodovanie s partnerskými krajinami EÚ v rámci preferenčných režimov.

Najčastejšie otázky na konci prechodného obdobia

V oblasti daní a ciel to znamená napríklad:

  • Pri dovoze alebo vývoze akéhokoľvek tovaru z/do Veľkej Británie (Spojeného kráľovstva bez Severného Írska) alebo pri preprave tovaru cez Veľkú Britániu budete musieť vyplniť colné vyhlásenia.
  • Okrem colného vyhlásenia možno bude potrebné poskytnúť aj údaje o bezpečnosti a ochrane.
  • Na dovoz alebo vývoz určitých druhov tovaru (napr. odpadu, niektorých nebezpečných chemikálií, geneticky modifikovaných organizmov) potrebujete osobitné povolenie. Pri dovoze alebo vývoze tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (alkohol, tabak alebo palivo) z/do Veľkej Británie budete musieť splniť ďalšie formality.
  • Pri transakciách s Veľkou Britániou budete musieť dodržiavať iné pravidlá a postupy pre DPH ako pri transakciách v rámci EÚ a transakciách so Severným Írskom.

Komisia uverejnila podrobné usmernenia k širokej škále konkrétnych tém, aby pomohla podnikom. V oblasti daní a ciel možno príslušné usmernenia nájsť tu:

Úplný zoznam oznámení o pripravenosti je k dispozícii tu.

Dôsledky brexitu

Online nakupovanie zo Spojeného kráľovstva

Na online nakupovanie zo Spojeného kráľovstva sa teraz uplatňujú rovnaké poplatky ako na tovar zakúpený online od maloobchodníkov z krajín mimo EÚ. Aby ste sa pri online objednávkach zo Spojeného kráľovstva vyhli nevítaným prekvapeniam, zakaždým si pozorne prečítajte obchodné podmienky a informácie o doručení. Všetky webové sídla, ktoré predávajú tovar do EÚ, sú povinné informovať spotrebiteľov o celkovej cene tovaru a služieb vrátane daní a akýchkoľvek iných poplatkov. Ak sa nedajú vyrátať vopred, spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že možno bude treba uhradiť dodatočné poplatky. Požiadajte na webovom sídlo o pomoc s výpočtom, koľko ešte budete musieť približne zaplatiť.

Ďalšie informácie o poplatkoch, ktoré možno budete musieť zaplatiť pri online nakupovaní z webových sídiel Spojeného kráľovstva, nájdete v našom prehľade.

Laptop with a parcel decorated with UK and EU flags

Vnútroštátne kontakty

Vnútroštátne kontaktné miesta vo vašej krajine nájdete v zozname kontaktov.

Ďalšie informácie a súvisiace odkazy