Põhisisu juurde
Taxation and Customs Union

ELi-Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping

ELi-Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping

detsembril 2020 jõudsid EL ja Ühendkuningriik kokkuleppele oma suhete tingimustes pärast Ühendkuningriigi väljaastumist EList. ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping jõustus ajutiselt 1. jaanuaril 2021. Sellega nähakse ette nulltariifid ja nullkvoodid kõigile ELi ja Ühendkuningriigi kaupadele, mis vastavad asjakohastele päritolureeglitele.

Suunised sidusrühmadele ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu kohaldamiseks

Väljaastumisleping

Tolli seisukohast käsitatakse nüüd Ühendkuningriiki nagu mis tahes muud ELi mittekuuluvat riiki. Eelkõige kohaldatakse Ühendkuningriigi ja ELi vahelise kaubanduse puhul tolliprotseduure ja -formaalsusi.

Vastavalt Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokollile kohaldatakse ELi tollieeskirju ja -protseduure üldjuhul siiski jätkuvalt Põhja-Iirimaale sisenevate ja sealt väljuvate kaupade suhtes.

Ühendkuningriigi väljaastumine EList mõjutab teie ettevõtet, kui:

  • müüte Ühendkuningriiki kaupu või teenuseid
  • ostate Ühendkuningriigist kaupu või teenuseid
  • teie kaup liigub läbi Ühendkuningriigi.
  • kasutate Ühendkuningriigi materjale ja kaupu sooduskorra alusel kauplemiseks ELi partnerriikidega.

Üleminekuperioodi lõpus korduma kippuvad küsimused

Maksu- ja tollivaldkonnas tähendab see näiteks järgmist:

  • peate esitama tollideklaratsiooni, kui impordite või ekspordite kaupu Suurbritanniasse/Suurbritanniast (Ühendkuningriik, v.a Põhja-Iirimaa) või kui transpordite oma kaupu läbi Suurbritannia.
  • On võimalik, et lisaks tollideklaratsioonile peate esitama ka turva- ja ohutusandmed.
  • Teatavate kaupade (nt jäätmed, teatavad ohtlikud kemikaalid, GMOd) importimiseks või eksportimiseks on vaja eriluba. Kui impordite või ekspordite Suurbritanniasse/Suurbritanniast aktsiisikaupu (alkohol, tubakas või kütus), peate täitma lisaformaalsusi.
  • Suurbritanniaga tehtavate tehingute puhul peate järgima teistsuguseid käibemaksueeskirju ja -menetlusi kui ELi-siseste ja Põhja-Iirimaaga tehtavate tehingute puhul.

Ettevõtjate abistamiseks on komisjon avaldanud üksikasjalikud suunised mitmetel konkreetsetel teemadel. Maksu- ja tollivaldkonna asjakohased suunised on esitatud allpool:

Brexitiks valmistumist käsitlevate teadete täielik nimekiri asub siin.

Brexiti tagajärjed

Internetiostud Ühendkuningriigist

Ühendkuningriigist interneti kaudu ostetud kaupade suhtes kohaldatakse nüüd samu tasusid kui kõigi kolmandate riikide veebimüüjatelt ostmise puhul. Vältimaks soovimatuid üllatusi, kui tellite interneti teel Ühendkuningriigist, lugege alati hoolikalt müügitingimusi ja kättetoimetamisteavet. Kõik veebisaidid, mis müüvad kaupu ELi tarnimiseks, on kohustatud teavitama tarbijaid kaupade ja teenuste koguhinnast koos maksude ja muude tasudega. Kui neid ei ole võimalik eelnevalt arvutada, tuleb tarbijat teavitada, et võidakse nõuda lisatasusid. Küsige veebisaidilt, kui palju lisaraha peate hinnanguliselt maksma.

Lisateavet tasude kohta, mida tuleb maksta internetiostude tegemisel Ühendkuningriigis asuvatelt veebisaitidelt, leiate meie teabelehelt.

Laptop with a parcel decorated with UK and EU flags

Riikide kontaktid

Oma riigi kontaktpunktide leidmiseks vaadake kontaktide nimekirja.

Lisateave ja lingid