Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Taxation and Customs Union
Новинарска статия22 април 2016Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“

Environmental taxes made up 6.3% of tax revenues in the EU in 2014