Skip to main content
Taxation and Customs Union
Nyhetsartikel22 april 2016Generaldirektoratet för skatter och tullar

Environmental taxes made up 6.3% of tax revenues in the EU in 2014