Skip to main content
Taxation and Customs Union
Naujienų straipsnis22 balandis 2016Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas

Environmental taxes made up 6.3% of tax revenues in the EU in 2014