Skip to main content
Taxation and Customs Union
Novinový článok22 apríl 2016Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu

Environmental taxes made up 6.3% of tax revenues in the EU in 2014