Skip to main content
Taxation and Customs Union
Novinový článok8 apríl 2020Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu

New guidelines on VAT published