Skip to main content
Taxation and Customs Union
Naujienų straipsnis8 balandis 2020Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas

New guidelines on VAT published