Skip to main content
Taxation and Customs Union

TIJD OM HET VERLOREN DEEL TERUG TE KRIJGEN

TIJD OM
HET VERLOREN DEEL
TERUG TE KRIJGEN

Wat betekent dit?

BELASTINGFRAUDE

BELASTINGONTDUIKING

BELASTINGONTWIJKING

Belastingfraude is een vorm van opzettelijke belastingontduiking die doorgaans strafbaar is. De term omvat situaties waarin opzettelijk onjuiste aangiften worden ingediend of valse documenten worden voorgelegd.

Met Belastingontduiking worden over het algemeen illegale regelingen bedoeld waarbij verschuldigde belasting achtergehouden of genegeerd wordt, m.a.w. de belastingplichtige betaalt minder belasting dan hij/zij volgens de wet zou moeten betalen, door inkomsten of informatie achter te houden voor de belastingdiensten.

Belastingontwijking betekent dat men binnen de wet handelt, maar soms aan de grens van de legaliteit, teneinde minder of helemaal geen belasting te betalen dan men eigenlijk wettelijk verplicht is. Hierbij wordt meestal profijt getrokken uit een letterlijke interpretatie, lacunes en verschillen in de wet om een belastingvoordeel te behalen dat oorspronkelijk niet door de wet bedoeld was.

Hoe groot is het probleem?

De EU komt in actie…

Zowel het innen van belastingen als het bestrijden van belastingfraude en -ontduiking zijn de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten van de EU-lidstaten. Veel fraude houdt echter niet bij de grenzen op, en een land dat in zijn eentje optreedt zal dus niet veel bereiken. Daarom verstrekt de EU haar lidstaten al lange tijd instrumenten om effectiever tegen fraude op te treden. Nu komt ze met een actieplan om de strijd nog verder op te voeren.

…thuis…

Met IT en andere middelen stelt de EU haar lidstaten in de gelegenheid samen te werken en informatie uit te wisselen op het vlak van allerlei belastingen, vooral belasting op spaarinkomsten en btw. Met een Europees systeem van wederzijdse bijstand kunnen de nationale belastingdiensten onbetaalde belastingen invorderen tussen de EU-lidstaten.

…en wereldwijd

Veel bedrijven zijn internationaal opgezet en hetzelfde geldt helaas voor de belastingontduiking. De EU heeft met een aantal buurlanden overeenkomsten gesloten en neemt verder deel aan alle internationale initiatieven om belastingmisbruik te voorkomen. Ook wordt steeds harder opgetreden tegen belastingparadijzen.

Het actieplan van de Europese Commissie downloaden

Verdere informatie vindt u in Engels, Frans en Duits