Skip to main content
Taxation and Customs Union

TID TIL AT FÅ DEN MANGLENDE DEL TILBAGE

TID
TIL AT FÅ DEN
MANGLENDE
DEL TILBAGE

Hvad betyder det?

SKATTESVIG

SKATTEUNDDRAGELSE

SKATTEUNDGÅELSE

Skattesvig er en form for bevidst skatteunddragelse, som almindeligvis er strafbart i henhold til loven. Betegnelsen omfatter situationer, hvor der forelægges bevidst falske erklæringer eller udarbejdes forfalskede dokumenter.

Skatteunddragelse omfatter normalt ulovlige arrangementer, hvor skattepligt skjules eller ignoreres, dvs. skatteyderen betaler mindre skat, end vedkommende retligt er forpligtet til at betale, ved at skjule indkomst eller oplysninger for skattemyndighederne.

Skatteundgåelse defineres som handling inden for loven og undertiden på kanten af det lovlige for at minimere eller eliminere skat, der ellers skulle have været betalt. Skatteundgåelse indebærer ofte udnyttelse af lovens ordlyd, smuthuller og uforeneligheder for at opnå en skattefordel, der oprindeligt ikke var tilsigtet med lovgivningen.

Hvor stort er problemet?

EU handler…

Det er EU-landenes nationale myndigheders ansvar både at opkræve skatter og bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse. En stor del af svigen er grænseoverskridende, og et enkelt land, der handler alene, vil næppe opnå meget. EU har længe stillet redskaber til rådighed til at hjælpe medlemslandene til at bekæmpe svig mere effektivt. EU har nu en handlingsplan til at fremskynde bekæmpelsen.

…nationalt…

Via it og andre midler muliggør EU samarbejde og udveksling af informationer blandt medlemslandene om samtlige skattetyper, navnlig beskatning af indtægter fra opsparing og moms. Et EU-system med gensidig assistance gør det for eksempel muligt for nationale skattemyndigheder at inddrive ubetalte skatter fra et EU-land til et andet.

…og globalt

Mange virksomheder er globale og dermed også skatteunddragelse. EU har underskrevet aftaler med en række tilstødende land og deltager i samtlige internationale initiativer, der tager sigte på at forhindre skattemisbrug. Og der sigtes i stigende grad mod skatteparadiser.

Hent Europa-Kommissionens handlingsplan

Flere informationer på engelsk, fransk og tysk