Skip to main content
Logotip Europske komisije
Taxation and Customs Union
Novinski članak8 rujan 2020Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju

TAXUD/2020/CFP-01: Preparatory action – EU Tax Observatory – Important Update