Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Taxation and Customs Union
Новинарска статия8 септември 2020Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“

TAXUD/2020/CFP-01: Preparatory action – EU Tax Observatory – Important Update