Skip to main content
Taxation and Customs Union

ESTE TIMPUL SĂ RECUPERĂM PARTEA LIPSĂ

ESTE TIMPUL
SĂ RECUPERĂM
PARTEA LIPSĂ

Ce înseamnă acest lucru?

FRAUDA FISCALĂ

EVAZIUNEA FISCALĂ

EVITAREA PLĂŢII TAXELOR

Frauda fiscală este o formă de evaziune fiscală intenţionată care în general se pedepseşte conform dreptului penal. Acest termen include situaţiile în care sunt elaborate intenţionat declaraţii false sau sunt întocmite documente falsificate.

Evaziunea fiscală se referă în general la procesările ilegale în care obligaţia de plată a impozitelor este ascunsă sau ignorată, cu alte cuvinte contribuabilul plăteşte mai puţin impozit decât ar trebui să plătească conform legii, necomunicând autorităţilor fiscale venitul real sau informaţii importante.

Evitarea plăţii taxelor este definită ca o acţiune în cadrul legii, adeseori la limita legalităţii, menită să minimizeze sau să elimine impozitul care ar fi datorat în mod legal. Implică adesea interpretarea legii în avantajul contribuabilului, a portiţelor şi dezacordurilor din lege pentru a obţine un avantaj fiscal care nu a fost prevăzut iniţial de legislaţie.

Cât de gravă este problema?

UE ia măsuri…

Atât colectarea impozitelor, cât şi combaterea fraudei şi evaziunii fiscale reprezintă responsabilitatea autorităţilor naţionale ale ţărilor UE. Cu toate acestea, o mare parte din fraude are loc dincolo de frontiere, astfel că o singură ţară ce acţionează pe cont propriu nu va avea rezultate spectaculoase. UE a oferit de mult timp instrumente pentru ajutarea ţărilor membre în combaterea eficientă a fraudei. Acum însă a întocmit un Plan de acţiune pentru a trece la o etapă următoare.

…acasă…

Prin mijloace IT sau de altă natură, UE permite colaborarea şi schimbul de informaţii între ţările sale membre cu privire la toate tipurile de taxe, în special impozitarea veniturilor din economii şi TVA. De exemplu, un sistem UE de asistenţă reciprocă permite autorităţilor fiscale naţionale să recupereze impozitele neplătite într-o ţară UE în alta.

…şi în lume

Multe afaceri se desfăşoară la nivel mondial, la fel ca şi evaziunea fiscală. UE a semnat acorduri cu numeroase ţări învecinate şi participă la toate iniţiativele internaţionale ce au scopul de a preveni evaziunea fiscală. De asemenea, paradisurile fiscale sunt vizate din ce în ce mai mult.

Descărcaţi planul de acţiune al Comisiei Europene

Mai multe informaţii găsiţi în Engleză, Franceză şi Germană