Skip to main content
Taxation and Customs Union

ČAS JE, DA DOBIMO IZGUBLJENA SREDSTVA NAZAJ

ČAS JE,
DA DOBIMO
IZGUBLJENA
SREDSTVA NAZAJ

Kaj to pomeni?

DAVČNE GOLJUFIJE

DAVČNE UTAJE

DAVČNO IZOGIBANJE

Davčna goljufija je oblika namernega izmikanja plačilu davkov, ki je po kazenskem pravu navadno kazniva. Izraz vključuje primere, ko se zavestno predložijo lažne napovedi ali pripravijo ponarejeni dokumenti.

Davčna utaja navadno zajema nezakonite postopke, pri katerih se davčna obveznost skrije ali prezre, tj. davkoplačevalec plača manj davka, kot bi ga moral v skladu z zakonom, tako da davčnim organom ne razkrije vseh prihodkov ali informacij.

Davčno izogibanje je opredeljeno kot dejanje v okviru zakona, včasih na robu zakonitosti, katerega namen je čim bolj zmanjšati ali izničiti davek, ki bi ga bilo sicer treba plačati po zakonu. Pogosto vključuje izkoriščanje črke zakona ter vrzeli in razhajanj v zakonodaji, da se pridobi davčna ugodnost, ki je zakonodajalec prvotno ni želel zagotoviti.

Kako obsežna je ta težava?

EU ukrepa…

Pobiranje davkov ter boj proti davčnim goljufijam in utajam sta odgovornost nacionalnih organov držav EU. Vendar se veliko goljufij zgodi na čezmejni ravni, zato posamezna država, ki ukrepa sama, ne bo dosegla veliko. EU že dolgo zagotavlja orodja, s katerimi državam članicam pomaga pri učinkovitejšem boju proti goljufijam. Zdaj je storila še korak naprej in pripravila akcijski načrt.

…doma…

EU z informacijsko tehnologijo in drugimi sredstvi omogoča sodelovanje in izmenjavo informacij med državami članicami v zvezi z vsemi oblikami davkov, zlasti glede obdavčevanja dohodka od prihrankov in DDV. Sistem vzajemne pomoči EU na primer omogoča, da nacionalni davčni organi davke, ki niso bili plačani v eni državi EU, izterjajo v drugi.

…in po svetu

Številna podjetja poslujejo globalno, zato so take tudi davčne utaje. EU je podpisala sporazume s številnimi sosednjimi državami in sodeluje v vseh mednarodnih pobudah, namenjenih preprečevanju zlorab na področju davkov. Poleg tega je ukrepanje vse pogosteje osredotočeno na davčne oaze.

Prenesite akcijski načrt Evropske komisije

Več informacij v angleščini, francoščini in nemščini