Skip to main content
Taxation and Customs Union

ON AIKA SAADA MENETYKSET TAKAISIN

ON AIKA
SAADA
MENETYKSET
TAKAISIN

Mitä se tarkoittaa?

VEROPETOS

VERONKIERTO

VERON VÄLTTÄMINEN

Veropetos on tahallista veronkiertoa. Se on yleensä rikosoikeudellisesti rangaistava teko. Käsite kattaa muun muassa tilanteet, joissa annetaan tahallisesti vääriä tietoja tai esitetään väärennettyjä asiakirjoja.

Veronkierto käsittää yleensä laittomat järjestelyt, joissa verovelvollisuus salataan tai jätetään huomiotta. Verovelvollinen toisin sanoen salaa tuloja tai tietoja veroviranomaiselta ja maksaa näin vähemmän veroa kuin hänen lain mukaan pitäisi maksaa.

Veron välttäminen määritellään lainmukaiseksi (tosin joskus lain rajamailla tapahtuvaksi) toiminnaksi, jolla pyritään pienentämään lain mukaan maksettavaa veroa tai poistamaan se. Usein siinä hyödynnetään lain tarkkaa sanamuotoa, porsaanreikiä ja ristiriitaisuuksia niin, että saadaan verotuksellista hyötyä, joka ei vastaa lainsäädännön alkuperäistä tarkoitusta.

Miten suuresta ongelmasta on kyse?

EU ryhtyy toimiin…

Sekä veronkanto että veropetosten ja veronkierron torjunta ovat EU:n jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten vastuulla. Monet petoksista ovat kuitenkin luonteeltaan rajat ylittäviä, eikä yksi maa yksinään voi saavuttaa suuria tuloksia. EU on jo kauan tarjonnut jäsenvaltioille välineitä tehokkaampaan petosten torjuntaan. Nyt sillä on toimintasuunnitelma, jolla toimintaa tehostetaan entisestään.

…meillä…

Tietotekniikan ja muiden keinojen avulla EU edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kaikenlaisiin veroihin, etenkin talletusten verotukseen ja arvonlisäverotukseen, liittyvissä asioissa. Esimerkiksi unionin keskinäisen avunannon järjestelmän ansiosta kansalliset veroviranomaiset voivat periä maksamattomia veroja EU:n jäsenvaltioiden välillä.

…ja ympäri maailmaa

Monet yritykset toimivat maailmanlaajuisesti, ja niin toimii myös veronkierto. EU on tehnyt sopimuksia monien naapurimaidensa kanssa, ja se osallistuu kaikkiin kansainvälisiin hankkeisiin, joilla verotukseen liittyviä väärinkäytöksiä pyritään torjumaan. Myös veroparatiiseihin puututaan yhä enemmän.

Lataa Euroopan komission toimintasuunnitelma

Lisätietoa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi