Preskoči na glavno vsebino
Taxation and Customs Union

Davčni sistem države sedeža za MSP

Komisija je 12. septembra 2023 sprejela predlog za sistem obdavčitve glavnega urada, ki MSP, ki poslujejo čezmejno prek stalnih poslovnih enot, omogoča, da sodelujejo samo z eno davčno upravo – upravo njenega glavnega urada.

hot banner
HOT

Davčni sistem države sedeža za MSP

17. aprila in 19. junija bosta organizirana dva spletna seminarja, ki bosta ponudila več podrobnosti o predlogu. Za več informacij o spletnem seminarju kliknite tukaj. Predhodna registracija ni potrebna.

Spoštovanje predpisov o obdavčitvi podjetij je lahko zahtevno. Če želijo MSP poslovati čezmejno, postanejo obdavčljiva v več kot eni državi članici takoj, ko s svojo dejavnostjo v tujini ustanovijo stalno poslovno enoto, kar zahteva spoštovanje različnih davčnih sistemov in pravil.

MSP porabijo približno 2,5 % svojega prometa za izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti, kar je precej večje breme, kot ga imajo velika podjetja, ki za to porabijo le 0,7 %.

Izpolnjevanje teh obveznosti je povezano s fiksnimi stroški, kar povzroča oviro, ki lahko MSP prepreči, da bi se razvila na druge trge, ponovno vlagala v svoje podjetje ali zaposlila novo osebje. To velja zlasti za nova in zagonska podjetja.

Stroški izpolnjevanja obveznosti v zvezi z obdavčitvijo dohodkov pravnih oseb v EU bi lahko znašali tudi do 54 milijard EUR letno, 90 % teh stroškov pa nastane zelo malim podjetjem z manj kot 10 zaposlenimi.

V skladu z novim predlogom o obdavčitvi po pravilih države sedeža (HOT) bi se lahko čezmejna MSP odločila za sodelovanje s samo eno davčno upravo v eni državi članici EU, tj. v tisti, kjer je sedež, namesto da bi morala izpolnjevati pravila več davčnih sistemov.

Predlog Komisije bo povečal davčno gotovost in zmanjšal stroške izpolnjevanja obveznosti, kar bo pripomoglo k spodbujanju naložb in čezmejne širitve v EU.

Kako bo deloval novi sistem?

hot image

MSP bi izračunala svoj obdavčljivi rezultat za vse svoje dejavnosti v svoji glavni državi članici (država članica sedeža) in v vseh svojih stalnih poslovnih enotah v EU, pri tem pa bi uporabila samo davčna pravila države članice, v kateri je njihov sedež.

hot factsheet

Pri davčni upravi te države članice vložijo eno samo davčno napoved.

hot factsheet

Davčna uprava to napoved deli z drugimi državami članicami, v katerih posluje MSP.

hot factsheet

Država članica sedeža za dobiček, ki ga stalna poslovna enota MSP ustvari v drugih državah članicah, uporabi davčne stopnje teh držav članic in prenese iz tega izhajajoče davčne prihodke.

Upravičenost, prenehanje in preprečevanje zlorab

Ko se MSP odloči za uporabo novih pravil, bo moralo ostati v tem sistemu pet davčnih let, razen če v tem času prenese sedež drugam ali če se njegova poslovna dejavnost v tujini eksponentno povečuje v primerjavi s poslovno dejavnostjo v matični državi članici. V tem primeru se pravila prenehajo uporabljati.

MSP bodo lahko vsakih pet let brez omejitev podaljšala svojo izbiro, če bodo še naprej izpolnjevala zahteve za upravičenost. Namen teh določb o upravičenosti in o prenehanju je odvračanje od morebitnih praks davčnega načrtovanja, zlasti od namernega prenosa sedeža v davčno jurisdikcijo z nizko davčno stopnjo.

Hkrati ostaja vsaka država članica pristojna za revizije stalnih poslovnih enot v svoji jurisdikciji in lahko zahteva tudi obvezne skupne revizije z drugimi državami članicami.

Naslednji koraki

Predlog Komisije morajo soglasno sprejeti vse države članice EU v Svetu, preden lahko postane zakon.

Zakonodajni dokumenti

12. SEPTEMBER 2023
Communication from the Commission on the SME Relief Package
12. SEPTEMBER 2023
Council Directive establishing a Head Office Tax system for micro, small and medium sized enterprises
12. SEPTEMBER 2023
Impact Assessment Report - Head Office Tax System for SMEs
12. SEPTEMBER 2023
Summary of Impact Assessment Report - Head Office Tax System for SMEs
12. SEPTEMBER 2023
Subsidiarity Grid - Head Office Tax System for SMEs

Več informacij

Sporočilo za medije

Vprašanja in odgovori o davčnem sistemu države sedeža za MSP