Skip to main content
Taxation and Customs Union

Taisnīgas nodokļu politikas seminārs

This page is available in the following languages:​ English | Latvian | French | German | Italian

Taisnīga nodokļu politika ir galvenā Eiropas Savienības sociālā un ekonomiskā modeļa sastāvdaļa.

Nodokļu politikai ir izšķiroša loma, stiprinot spēcīgu un ilgtspējīgu ekonomiku, plaukstošu biznesa vidi un taisnīgu sociālo modeli. Tomēr izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un politikas ļaunprātīga izmantošana apdraud sociālo līgumu starp pilsoņiem un viņu valdībām, kā arī rada draudus godīgai konkurencei.

Lai veicinātu aktīvu zināšanu apmaiņu, nolūkā novērst nodokļu ļaunprātīgu izmantošanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, Eiropas Komisija 2018. gadā organizē 5 seminārus Latvijā, Austrijā, Francijā, Īrijā un Itālijā.

Šo semināru mērķis ir apvienot valstu politikas veidotājus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, akadēmiķus un uzņēmējdarbības pārstāvjus, kā arī Eiropas institūciju locekļus.

Kopsavilkuma buklets

[LV]

Semināriem

2018. gada 26. septembris – Taisnīgas nodokļu politikas seminārs Dublinā, Īrijā

2018. gada 19. septembris – Taisnīgas nodokļu politikas seminārs Roma, Itālija

2018. gada 8. jūnijs – Taisnīgas nodokļu politikas seminārs Parīzē, Francijā

2018. gada 17. maijā – Taisnīgas nodokļu politikas seminārs Vīnē, Austrijā

2018. gada 19. aprīlī – Taisnīgas nodokļu politikas seminārs Rīgā, Latvijā

Informatīvais buklets : “Taisnīgs sadalījums: nodokļi ES 21. gadsimtā”:

[LV]