Přejít na hlavní obsah
Taxation and Customs Union

ВРЕМЕ Е ДА СЕ ВЪРНАТ ЛИПСВАЩИТЕ СРЕДСТВА

ВРЕМЕ Е
ДА СЕ ВЪРНАТ
ЛИПСВАЩИТЕ
СРЕДСТВА

Какво означава това?

ДАНЪЧНА ИЗМАМА

УКРИВАНЕ НА ДАНЪЦИ

ИЗБЯГВАНЕ НА ДАНЪЦИ

Данъчната измама е форма на умишлено укриване на данъци, която по принцип се санкционира по наказателното право. Терминът включва ситуации, в които умишлено се правят неверни декларации или се представят фалшиви документи.

Укриването на данъци по принцип обхваща неправомерни действия, чрез които се укриват или пренебрегват данъчни задължения, т.е. данъкоплатецът внася по-малко данък, отколкото е задължен по закон, като укрива доходи или информация от данъчните органи.

Избягването на данъци се определя като действия в рамките на закона, понякога на ръба на закона, за да се сведе до минимум или да се избегне плащането на данък, който иначе би бил законно дължим. Често това включва стриктно придържане към буквата на закона, използване на вратички и несъответствия в него, за да се получи данъчно предимство, което не е било предвидено първоначално от законодателя.

Колко голям е проблемът?

ЕС предприема действия…

Както събирането на данъците, така и борбата с данъчните измами и укриването на данъци са отговорност на националните органи на държавите-членки на ЕС. Въпреки това много от измамите се осъществяват трансгранично и една държава сама по себе си не би постигнала много. ЕС отдавна предоставя средства, с които да помага на държавите членки да се борят по-ефективно с измамите. Сега е изготвил план за действие, с който да се премине едно стъпало по-нагоре.

…у дома…

Посредством информационни технологии и други средства ЕС способства за сътрудничеството и обмена на информация сред държавите членки във връзка с всички видове данъци, и по-специално данъка върху спестяванията и ДДС. Система на ЕС за взаимна помощ например позволява на националните данъчни органи да възстановяват неплатени данъци от една държава-членка на ЕС, в друга.

…и по света

Много дружества са международни; такова е и укриването на данъци. ЕС подписа споразумения с редица съседни държави и участва във всички международни инициативи, насочени към предотвратяване на данъчните злоупотреби. Под все по-голям прицел са данъчните убежища.

Изтеглете плана за действие на Европейската комисия

Още информация на английски, френски и немски език