Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Taxation and Customs Union
Новинарска статия20 април 2021Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“

VAT for e-commerce