Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Taxation and Customs Union
Новинарска статия21 януари 2016Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“

State aid: Commission adopts three decisions requiring taxation of ports in the Netherlands, Belgium and France