Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Taxation and Customs Union
Новинарска статия7 март 2016Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“

Preparation of Eurogroup and Council of Economic and Financial affairs, Brussels 7-8 March