Skip to main content
Taxation and Customs Union
Naujienų straipsnis6 birželis 2019Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas

New guidelines on VAT published