Skip to main content
Taxation and Customs Union
Naujienų straipsnis20 lapkritis 2018Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas

New guidelines on VAT published