Skip to main content
Taxation and Customs Union
Novinový článok21 október 2020Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu

ICS2: New EU customs pre-arrival system