Skip to main content
Logotip Europske komisije
Taxation and Customs Union
Novinski članak21 listopad 2020Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju

ICS2: New EU customs pre-arrival system