Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Taxation and Customs Union
Новинарска статия21 октомври 2020Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“

ICS2: New EU customs pre-arrival system