Skip to main content
Taxation and Customs Union
Naujienų straipsnis22 vasaris 2017Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas

EU welcomes entry into force of the WTO Trade Facilitation Agreement