Skip to main content
Logotip Europske komisije
Taxation and Customs Union
Novinski članak22 veljača 2017Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju

EU welcomes entry into force of the WTO Trade Facilitation Agreement