Skip to main content
Taxation and Customs Union
Naujienų straipsnis2017 m. lapkričio 29 d.Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas

Commission proposes new tools to combat VAT fraud