Skip to main content
Logotip Europske komisije
Taxation and Customs Union
Novinski članak27 lipanj 2019Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju

Call for applications for the VAT Expert group