Skip to main content
Taxation and Customs Union

LAIKS ATGŪT TRŪKSTOŠO SUMMU

LAIKS
ATGŪT
TRŪKSTOŠO
SUMMU

Ko tas nozīmē?

KRĀPŠANA NODOKĻU JOMĀ

IZVAIRĪŠANĀS NO NODOKĻU MAKSĀŠANAS

IZVAIRĪŠANĀS NO NODOKĻIEM

Krāpšana nodokļu jomā ir tīšas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas veids, ko parasti soda saskaņā ar krimināltiesībām. Šis termins ietver situācijas, kurās tiek iesniegti tīši falsificēti pārskati vai izveidoti viltoti dokumenti.

Izvairīšanos no nodokļu maksāšanas parasti veido nelikumīgi pasākumi, kuros nodokļu saistības tiek slēptas vai ignorētas, piem., nodokļu maksātājs maksā mazāku nodokli kā viņam/viņai paredzēts maksāt saskaņā ar likumu, slēpjot ienākumus vai informāciju no nodokļu iestādēm.

Izvairīšanās no nodokļiem tiek definēta kā rīkošanās likuma ietvaros, dažkārt uz likumības robežas, lai samazinātu vai anulētu nodokli, kas citādi būtu likumīgi jāmaksā. Bieži šāda rīcība ir saistīta ar stingru likuma burta, neskaidrību un neatbilstību izmantošanu, lai nodokļu jomā iegūtu tādas priekšrocības, kādas likumdošanas aktos sākotnēji nav bijušas paredzētas.

Cik liela ir šī problēma?

ES sāk rīkoties…

Gan par nodokļu iekasēšanu, gan par cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas atbild ES dalībvalstu valsts iestādes. Tomēr liela daļa krāpšanas notiek pārrobežu sadarbībā, un viena atsevišķa valsts, rīkojoties pēc saviem ieskatiem, daudz nepanāks. ES ir ilgstoši nodrošinājusi instrumentus, palīdzot dalībvalstīm efektīvāk cīnīties pret krāpšanu. Tagad ES ir rīcības plāns, kā šo cīņu intensificēt.

…iekšzemē…

Ar IT un citu līdzekļu starpniecību ES nodrošina sadarbības un informācijas apmaiņas iespēju par visu veidu nodokļiem, jo īpaši par uzkrājumu aplikšanu ar nodokļiem un PVN, tās dalībvalstu starpā. Piemēram, ES savstarpējās palīdzības sistēma dod iespēju valstu nodokļu iestādēm atgūt nenomaksātos nodokļus no vienas ES valsts citā.

…un pasaulē

Daudz uzņēmējdarbības darījumu un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas notiek globāli, līdz ar to arī izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir globāla. ES ir parakstījusi nolīgumus ar vairākām kaimiņvalstīm un piedalās visās starptautiskajās iniciatīvās, kuru mērķis ir nepieļaut nodokļu pārkāpumus. Notiek arvien intensīvāka vēršanās pret nodokļu oāzēm.

Lejupielādēt Eiropas Komisijas rīcības plānu

Papildu informācija angļu, franču un vācu