Skip to main content
Taxation and Customs Union

LAIKAS SUSIGRĄŽINTI TRŪKSTAMĄ DALĮ

LAIKAS
SUSIGRĄŽINTI
TRŪKSTAMĄ
DALĮ

Ką tai reiškia?

MOKESTINIS SUKČIAVIMAS

MOKESČIŲ SLĖPIMAS

MOKESČIŲ VENGIMAS

Mokestinis sukčiavimasyra tam tikros formos tyčinis mokesčių slėpimas, už kurį paprastai baudžiama pagal baudžiamąją teisę. Terminas apima atvejus, kai tyčia pateikiama klaidinga informacija arba klastojami dokumentai.

Mokesčių slėpimasapskritai apima neteisėtus veiksmus, kai prievolė mokėti mokesčius yra nuslepiama arba ignoruojama, t. y. kai mokesčių mokėtojas nuo mokesčių administratoriaus nuslėpęs pajamas arba informaciją sumoka mažiau mokesčių nei teisiškai privalėtų.

Vengimas mokėti mokesčius apibrėžiamas kaip teisėti, o kartais – balansuojantys ties teisėtumo riba, veiksmai, kuriais siekiama kaip įmanoma mažiau sumokėti mokesčių. Dažnai atliekant šiuos veiksmus naudojamasi griežta įstatymo raide, spragomis ir neatitikimais, siekiant pasinaudoti mokestine lengvata, kuri kuriant teisės aktus nebuvo numatyta.

Kokio dydžio ši problema?

ES imasi veiksmų…

ES valstybių nacionalinės institucijos yra atsakingos ir už mokesčių surinkimą, ir už kovą su mokestiniu sukčiavimu bei mokesčių slėpimu. Tačiau didelė dalis sukčiavimo vykdoma tarptautiniu mastu, o valstybė, veikdama atskirai, nepasieks akivaizdžių rezultatų. ES jau seniai teikia valstybėms narėms įvairią pagalbą, kad būtų efektyviau kovojama su mokestiniu sukčiavimu. Jau yra sukurtas atitinkamas veiksmų planas, kad viskas vyktų dar sklandžiau.

…namie…

Pasitelkusi informacines technologijas ir kitas priemones, ES sudarė galimybę valstybėms narėms bendradarbiauti ir keistis informacija apie visų rūšių mokesčius, ypač dėl santaupų apmokestinimo ir PVM. Pavyzdžiui, pagal ES savitarpio pagalbos sistemą, nacionalinės mokesčių institucijos gali vienoje ES valstybėje nesumokėtus mokesčius išieškoti kitoje.

…ir pasaulyje

Daugelis įmonių veikia pasauliniu mastu. Pasauliniu mastu slepiami ir mokesčiai. ES pasirašė susitarimus su kai kuriomis kaimyninėmis šalimis ir remia visas tarptautines iniciatyvas, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui mokesčių srityje. Mokesčių rojams taip pat skiriamas vis didesnis dėmesys.

Parsisiųskite Europos Komisijos veiksmų planą

Daugiau informacijos Anglų k., Prancūzų k. ir Vokiečių k.