Skip to main content
Taxation and Customs Union

JE NA ČASE ZÍSKAT CHYBĚJÍCÍ PENÍZE ZPĚT

JE NA ČASE
ZÍSKAT
CHYBĚJÍCÍ
PENÍZE ZPĚT

Co to znamená?

DAŇOVÝ PODVOD

DAŇOVÝ ÚNIK

VYHÝBÁNÍ SE DAŇOVÝM POVINNOSTEM

Daňový podvod je forma úmyslného daňového úniku, který je všeobecně trestán podle trestního práva. Pod tento pojem se zahrnuje i předložení falešných daňových přiznání a falšování dokumentů.

Daňový únik označuje nelegální praktiky, kdy je zatajena či nedodržena daňová povinnost, například daňový poplatník finančnímu úřadu nepřizná příjmy či mu zatají určité informace a platí tak nižší daně, než mu ukládá zákon.

Vyhýbání se daňovým povinnostem se definuje jako činnost v rámci zákona, jež se někdy pohybuje na hranici legality, za účelem minimalizovat či odstranit povinnost placení daní, které by jinak bylo podle zákona nutné odvést. Často se k tomu využívá doslovný výklad zákona, mezery a nesrovnalosti v zákoně, díky nimž je přiznána úleva na daních, která v právních předpisech původně zamýšlena nebyla.

O jak velký problém se jedná?

Evropská unie přijímá opatření…

Za výběr daní a boj proti daňovým podvodům a únikům jsou odpovědné vnitrostátní orgány členských zemí. Velká část podvodů však vzniká napříč hranicemi a jeden stát jednající na vlastní pěst mnoho nezmůže. Evropská unie již dlouho poskytuje členským státům nástroje pro efektivnější boj proti daňovým podvodům. Nyní vypracovala akční plán na urychlení své činnosti.

…doma…

EU prostřednictvím informačních technologií a dalších prostředků umožňuje členským státům spolupracovat a sdílet informace týkající se všech druhů daní, zejména zdanění příjmů z úspor a DPH. Například systém vzájemné pomoci EU umožňuje vnitrostátním finančním úřadům získat nezaplacené daně z jednoho členského státu do druhého.

…a ve světě

Mnoho podniků působí v celosvětovém měřítku a to platí i pro daňové úniky. EU podepsala dohody s několika sousedními státy a je zapojena do všech mezinárodních iniciativ zaměřených na daňové podvody. Čím dál více věnuje pozornost i daňovým rájům.

Akční plán Evropské komise ke stažení

Další informace jsou dostupné v angličtině, francouzštině a němčině