Skip to main content
Taxation and Customs Union

EU-VK: een nieuwe relatie

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenska

De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK

Op 24 december 2020 hebben de EU en het VK een akkoord bereikt over hun nieuwe onderlinge betrekkingen na de terugtrekking van het VK uit de EU. Volgens de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, die voorlopig in werking is getreden op 1 januari 2021, zijn er nultarieven en nulcontingenten van toepassing op alle handel in Unie- en Britse goederen die aan de desbetreffende oorsprongsregels voldoen.

Richtsnoeren betreffende de toepassing van de handels- en samenwerkingsovereenkomst voor belanghebbenden

Het terugtrekkingsakkoord

Wat douane betreft, wordt het VK voortaan als elk ander niet-EU-land behandeld. Dat houdt met name in dat er douaneprocedures en -formaliteiten van toepassing zijn op de handel tussen het VK en de EU.

Overeenkomstig evenwel het vastgestelde Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland blijven de douaneregels en -procedures van de EU over het algemeen van toepassing op goederen die Noord-Ierland binnenkomen en verlaten.

De terugtrekking van het VK uit de EU heeft gevolgen voor u als uw bedrijf:

  • goederen levert of diensten verleent naar het VK;
  • goederen of diensten afneemt uit het VK;
  • goederen vervoert via het VK;
  • gebruikmaakt van Britse grondstoffen en goederen in preferentiële handelsregelingen met EU-partnerlanden.

Vaak gestelde vragen bij het einde van de overgangsperiode

Wat belastingen en douane betreft, houdt dit bijvoorbeeld het volgende in:

  • U moet douaneaangiften indienen wanneer u goederen invoert in of uitvoert uit Groot-Brittannië (het VK met uitzondering van Noord-Ierland) of vervoert via Groot-Brittannië.
  • Behalve de douaneaangifte moet u misschien ook veiligheidsgegevens verstrekken.
  • Voor de invoer of uitvoer van bepaalde goederen (zoals afvalstoffen, bepaalde gevaarlijke chemische stoffen, ggo’s) heeft u een speciale vergunning nodig. U moet aan extra formaliteiten voldoen wanneer u accijnsgoederen (alcohol, tabak of brandstof) invoert in of uitvoert uit Groot-Brittannië.
  • Voor transacties met Groot-Brittannië gelden andere btw-regels en -procedures dan voor transacties binnen de EU en met Noord-Ierland.

Om bedrijven te helpen, heeft de Commissie gedetailleerde richtsnoeren gepubliceerd over een breed scala aan specifieke onderwerpen. Op het gebied van belastingen en douane zijn de relevante richtsnoeren hieronder te vinden:

De volledige lijst van kennisgevingen ter voorbereiding is hier te vinden.

Online winkelen in het VK

Goederen die online worden gekocht in het VK, zijn nu onderworpen aan dezelfde rechten en heffingen als goederen die in onlinewinkels buiten de EU worden gekocht. Om onaangename verrassingen te vermijden wanneer u online in het VK bestelt, is het raadzaam altijd de leverings- en verkoopsvoorwaarden zorgvuldig na te lezen. Alle websites die goederen naar de EU verkopen, moeten de consument informeren over de totale prijs van de goederen en diensten, met inbegrip van belastingen en andere kosten. Als deze niet vooraf kunnen worden berekend, moet de consument ervan op de hoogte worden gesteld dat er extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. Vraag op de website om een raming van deze kosten.

Raadpleeg onze factsheet voor meer informatie over de mogelijke kosten die u moet betalen wanneer u online winkelt in het VK.

Laptop with a parcel decorated with UK and EU flags

Nationale contactpunten

Om de nationale contactpunten in uw land te vinden, kunt u deze lijst raadplegen.

Meer informatie en links