Skip to main content
Taxation and Customs Union

EU-UK: Nový vztah

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenska

Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím o obchodu a spolupráci

Dne 24. prosince 2020 dosáhly EU a Spojené království dohody o podmínkách svého vztahu po vystoupení Spojeného království z EU. Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím vstoupila prozatímně v platnost dne 1. ledna 2021 a stanoví nulové celní sazby a nulové kvóty pro veškerý obchod se zbožím z EU a Spojeného království, které je v souladu s příslušnými pravidly původu.

Pokyny pro zúčastněné strany k uplatňování dohody o obchodu a spolupráci

Dohoda o vystoupení

Pro celní účely se ke Spojenému království nyní přistupuje jako k jakékoli jiné zemi, která není členem EU. Zejména jde o to, že se na obchod mezi Spojeným královstvím a EU vztahují celní postupy a formality.

V souladu s dohodnutým protokolem o Irsku a Severním Irsku se však na zboží vstupující do Severního Irska a opouštějící toto území nadále obecně uplatňují celní pravidla a postupy EU.

Vystoupení Spojeného království z EU má dopad na Vaši společnost, pokud:

  • prodává zboží nebo poskytuje služby do Spojeného království,
  • nakupuje zboží nebo služby ze Spojeného království,
  • přepravuje zboží přes Spojené království,
  • používá materiály a zboží ze Spojeného království k obchodování s partnerskými zeměmi EU v rámci preferenčních režimů.

Často kladené otázky ke konci přechodného období

V oblasti daní a cel to znamená například:

  • Při dovozu nebo vývozu zboží do/z Velké Británie (Spojené království s výjimkou Severního Irska) nebo při přepravě zboží přes Velkou Británii budete muset podávat celní prohlášení.
  • Je možné, že kromě celního prohlášení budete muset poskytnout údaje týkající se bezpečnosti a zabezpečení.
  • K dovozu či vývozu určitého zboží (např. odpadu, některých nebezpečných chemických látek, geneticky modifikovaných organismů) potřebujete zvláštní licenci. Při dovozu nebo vývozu zboží podléhajícího spotřební dani (alkohol, tabák nebo paliva) do/z Velké Británie musíte splňovat další formality.
  • U transakcí s Velkou Británií se budete muset řídit jinými pravidly a postupy v oblasti DPH než u transakcí v rámci EU a se Severním Irskem.

S cílem pomoci podnikům zveřejnila Komise podrobné pokyny k široké škále konkrétních témat. Příslušné pokyny k oblasti daní a cel naleznete zde:

Seznam všech oznámení je k dispozici zde.

Nakupování on-line ze Spojeného království

Na nákupy on-line ze Spojeného království se nyní vztahují stejné poplatky, jaké platí pro zboží zakoupené on-line od maloobchodníků ze zemí mimo EU. Abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením při objednávkách on-line ze Spojeného království, vždy si důkladně přečtěte podmínky prodeje a informace týkající se dodávek. Všechny internetové stránky, které prodávají zboží do EU, musí spotřebitele informovat o celkové ceně zboží a služeb, včetně daní a jakýchkoli jiných poplatků. Nelze–li je vypočítat předem, musí být spotřebitel informován o tom, že mohou být účtovány dodatečné poplatky. Požádejte o pomoc na těchto internetových stránkách, abyste mohli odhadnout, o kolik více budete muset zaplatit.

Více informací o poplatcích, které byste případně museli platit při nakupování on-line na internetových stránkách Spojeného království, naleznete v našem informativním přehledu.

Laptop with a parcel decorated with UK and EU flags

Kontaktní místa v jednotlivých zemích

Chcete-li vyhledat kontaktní místa ve vaší zemi, podívejte se na seznam kontaktních míst.

Další informace a související odkazy