Skip to main content
Taxation and Customs Union

EU-Förenade kungariket: Ett nytt förhållande

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenska

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket

Den 24 december 2020 nådde EU och Förenade kungariket en överenskommelse om villkoren för deras förhållande efter Förenade kungarikets utträde ur EU. Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket trädde provisoriskt i kraft den 1 januari 2021 och innehåller nolltullsatser och nollkvoter för all handel med varor från EU och Förenade kungariket som uppfyller de tillämpliga ursprungsreglerna.

Riktlinjer för berörda parter för tillämpning av handels- och samarbetsavtalet

Utträdesavtalet

När det gäller tullfrågor behandlas Förenade kungariket nu som vilket annat tredjeland som helst. Framförallt gäller tullförfaranden och tullformaliteter för handeln mellan Förenade kungariket och EU.

I enlighet med det överenskomna protokollet om Irland och Nordirland fortsätter dock EU:s tullregler och tullförfaranden i allmänhet att gälla för varor som förs in i och ut ur Nordirland.

Förenade kungarikets utträde ur EU kommer att påverka ditt företag om

  • det säljer varor eller tjänster till Förenade kungariket, eller
  • det köper varor eller tjänster från Förenade kungariket, eller
  • det transporterar varor via Förenade kungariket, eller
  • det använder material och varor från Förenade kungariket för handel inom ramen för förmånsordningar till EU:s partnerländer.

Vanliga frågor vid slutet av övergångsperioden

På skatte- och tullområdet innebär detta till exempel följande:

  • Du måste lämna in tulldeklarationer när du importerar eller exporterar varor till eller från Storbritannien (Förenade kungariket exklusive Nordirland) eller när du transporterar dem genom Storbritannien.
  • Du kan behöva lämna säkerhets- och skyddsuppgifter utöver tulldeklarationen.
  • Du måste ha en särskild licens för att importera eller exportera vissa varor (t.ex. avfall, vissa farliga kemikalier, genetiskt modifierade organismer). Du måste uppfylla ytterligare formaliteter om du importerar eller exporterar punktskattepliktiga varor (alkohol, tobak eller bränsle) till/från Storbritannien.
  • Du måste följa andra momsregler och momsförfaranden för transaktioner med Storbritannien än för transaktioner inom EU och med Nordirland.

För att hjälpa företagen har kommissionen offentliggjort detaljerade riktlinjer för ett brett spektrum av specifika ämnen. På skatte- och tullområdet finns de relevanta riktlinjerna på följande ställen:

En fullständig förteckning över beredskapsmeddelanden finns här.

Näthandel från Förenade kungariket

De avgifter som gäller för varor som köps på nätet från återförsäljare från tredjeland gäller nu för näthandel från Förenade kungariket. För att undvika obehagliga överraskningar när varor köps på nätet från Förenade kungariket, bör man noggrant läsa både försäljningsvillkoren och leveransinformationen. Alla webbsidor som säljer varor till EU är skyldiga att informera kunderna om varornas och tjänsternas totalpriser, inklusive skatter och eventuella andra avgifter. Om totalpriserna inte kan beräknas i förväg, måste konsumenten informeras om att ytterligare avgifter kan tillkomma. Ställ en fråga till webbsidan för att få en bedömning av hur mycket extra du måste betala.

På vårt faktablad finns mer information om vilka avgifter som kan tillkomma vid näthandel från webbplatser i Förenade kungariket.

Laptop with a parcel decorated with UK and EU flags

Nationella kontaktpunkter

Ländernas kontaktpunkterfinns i kontaktlistan.

Länkar och bakgrundsmaterial