Skip to main content
Taxation and Customs Union

ЕС – Обединеното кралство: Нови отношения

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenska

Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство

На 24 декември 2020 г. ЕС и Обединеното кралство постигнаха споразумение, уреждащо отношенията между тях след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство (СТС) влезе временно в сила на 1 януари 2021 г. и предвижда нулеви мита и нулеви квоти за цялата търговия със стоки от ЕС и Обединеното кралство, отговарящи на приложимите правила за произход.

Насоки за заинтересованите страни относно прилагането на СТС

Споразумение за оттегляне

За митнически цели Обединеното кралство се третира като всяка друга държава, която не е държава — членка на ЕС. По-конкретно за търговията между Обединеното кралство и ЕС се прилагат митнически процедури и формалности.

В съответствие с договорения Протокол относно Ирландия и Северна Ирландия обаче митническите правила и процедури на ЕС като цяло продължават да се прилагат по отношение на стоките, които се въвеждат в Северна Ирландия или я напускат.

Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС засяга вашето дружество, ако:

  • то продава стоки или доставя услуги в Обединеното кралство
  • то купува стоки или получава услуги от Обединеното кралство
  • то придвижва стоки през територията на Обединеното кралство
  • то използва суровини и стоки от Обединеното кралство, за да търгува в рамките на преференциални схеми с държави — партньори на ЕС.

Най-често задавани въпроса след края на преходния период

В сферата на данъчното облагане и митниците това означава например:

  • Трябва да подавате митнически декларации при внос или износ на стоки във/от Великобритания (Обединеното кралство без Северна Ирландия) или когато придвижвате своите стоки през Великобритания.
  • Може да бъде необходимо в допълнение към митническата декларация да предоставите данни за сигурността и безопасността на стоките.
  • За да внасяте или изнасяте определени стоки (например отпадъци, някои опасни химикали, ГМО), трябва да имате специален лиценз. Ако внасяте във или изнасяте от Великобритания акцизни стоки (алкохол, тютюневи изделия, горива), трябва да изпълните и допълнителни формалности.
  • За трансакции с Великобритания трябва да спазвате правила и процедури във връзка с ДДС, които са различни от тези в рамките на ЕС и със Северна Ирландия.

Комисията е публикувала подробни насоки в помощ на бизнеса по широк кръг от конкретни теми. В митническата сфера и сферата на данъчното облагане съответните насоки могат да бъдат намерени на следните адреси:

Пълният списък на известията за подготвеност е достъпен тук.

Онлайн пазаруване от Обединеното кралство

Към пазаруването онлайн от Обединеното кралство вече също се прилагат данъци и такси както при стоките, закупени онлайн от търговци на дребно, които не са установени в ЕС. За да си спестите неприятните изненади, когато поръчвате онлайн от Обединеното кралство, винаги изчитайте внимателно общите условия, съгласно които се извършва продажбата, и информацията за доставката. Всички уебсайтове, чрез които се продават стоки в ЕС, са длъжни да информират клиентите си за общата цена на стоките и услугите, с включени данъци и други такси. Ако последните не могат да бъдат изчислени предварително, клиентът трябва да бъде информиран, че може да е необходимо да заплати допълнителни данъци и такси. Потърсете съдействие от уебсайта, за да добиете представа още колко ще трябва да заплатите.

В този информационен документ ще намерите още информация относно данъците и таксите, които може да се наложи да заплатите, когато пазарувате онлайн от уебсайтове в Обединеното кралство.

Laptop with a parcel decorated with UK and EU flags

Национални звена за контакт

За да намерите националните звена за контакт във вашата държава, разгледайте списъка с контакти..

Повече информация и полезни връзки