Skip to main content
Taxation and Customs Union

DAGS ATT FÅ TILLBAKA DEN SAKNADE DELEN

DAGS ATT FÅ
TILLBAKA
DEN SAKNADE DELEN

Vad innebär det?

SKATTEBEDRÄGERI

SKATTEUNDANDRAGANDE

SKATTEFLYKT

Skattebedrägeri är en form av avsiktligt undanhållande av skatt som i allmänhet bestraffas enligt strafflagen. Termen täcker situationer där avsiktligt oriktiga uppgifter lämnas in eller där falska handlingar läggs fram.

Skatteundandragande består i allmänhet av olagliga arrangemang för att dölja eller strunta i skatteplikt. Det innebär att den skatteskyldige betalar mindre skatt än han/hon skulle ha betalat enligt lag genom att dölja inkomster eller information från skattemyndigheterna.

Skatteflykt innebär att man handlar enligt lagen, eller ibland på gränsen till vad som är lagligt, för att minska eller undgå skatt som man annars skulle ha varit skyldig att betala. Det innebär ofta att man utnyttjar lagens bokstav, kryphål och bristande överensstämmelser för att uppnå en skatteförmån som inte ursprungligen var avsedd i lagstiftningen.

Hur stort är problemet?

EU vidtar åtgärder…

Det är EU-ländernas nationella myndigheter som ansvarar för både uppbörden av skatt och för bekämpande av skattebedrägerier och skatteundandragande. Många bedrägerier sker dock över gränserna och ett land som agerar ensamt uppnår inte så stora resultat. EU har sedan länge tillhandahållit verktyg för att hjälpa medlemsländerna att bekämpa bedrägerier mer effektivt. EU har nu en handlingsplan för att intensifiera arbetet.

…hemma…

Genom IT och andra medel underlättar EU samarbete och utbyte av information mellan medlemsstaterna om alla slags skatter, särskilt skatt på sparande och moms. Det finns bland annat ett EU-system för ömsesidigt bistånd som gör att nationella skattemyndigheter kan driva in obetalda skatter från någon i ett annat EU-land.

…och i hela världen

Många företag är globala och det är också skatteundandragandet. EU har ingått avtal med en rad grannländer och deltar i alla internationella initiativ i syfte att förhindra skattebedrägerier. Dessutom blir skatteparadis alltmer ifrågasatta.

Hämta Europeiska kommissionens handlingsplan

Mer information på engelska, franska och tyska