Skip to main content
Taxation and Customs Union

ČAS DOSTAŤ CHÝBAJÚCU ČASŤ SPÄŤ

ČAS
DOSTAŤ
CHÝBAJÚCU
ČASŤ SPÄŤ

Čo to znamená?

DAŇOVÝ PODVOD

DAŇOVÝ ÚNIK

VYHÝBANIE SA DAŇOVÝM POVINNOSTIAM

Daňový podvod predstavuje úmyselné vyhýbanie sa daňovej povinnosti, ktoré je vo všeobecnosti postihnuteľné podľa trestného práva. Tento pojem zahŕňa situácie, v ktorých sa úmyselne predkladajú nepravdivé vyhlásenia alebo falošné dokumenty.

Daňový únik tvoria vo všeobecnosti nezákonné opatrenia, pri ktorých sa daňová povinnosť utajuje alebo ignoruje, t. j. daňovník platí menšiu daň, než mu vyplýva platiť zo zákona tým, že utajuje príjmy alebo informácie pred daňovými orgánmi.

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam je vymedzené, ako konanie v súlade s právnymi predpismi, niekedy na hranici zákonnosti, s cieľom minimalizovať alebo eliminovať daň, ktorú by podľa právnych predpisov bolo potrebné zaplatiť. Často zahŕňa využívanie presného znenia právnych predpisov, právnych medzier a nejasností s cieľom získať daňovú výhodu, ktorá sa v právnych predpisoch výslovne nestanovuje.

Aký veľký je tento problém?

Európska únia koná…

Výber daní aj boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom patria do zodpovednosti vnútroštátnych orgánov krajín EÚ. K mnohým podvodom však dochádza za hranicami a jediná krajina, ktorá koná samostatne, tomu nedokáže úplne zabrániť. Európska únia dlho poskytovala nástroje s cieľom pomôcť členským krajinám v účinnejšom boji proti podvodom. Teraz má však akčný plán, ktorý jej umožní konať účinnejšie.

…doma…

Európska únia umožňuje prostredníctvom informačných technológií a iných prostriedkov spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi o všetkých druhoch daní, predovšetkým o zdaňovaní príjmu z úspor a DPH. Napríklad systém vzájomnej pomoci EÚ umožňuje vnútroštátnym daňovým orgánom vymáhať nezaplatené dane od jednotlivých krajín Európskej únie.

…a vo svete

Mnohé podniky sú globálne a to platí aj pre daňové úniky. Európska únia podpísala dohody s mnohými susediacimi krajinami a zúčastňuje sa na všetkých medzinárodných iniciatívach, ktorých cieľom je zabrániť daňovým podvodom. Pričom sa zameriava predovšetkým na daňové raje.

Prevziať akčný plán Európskej komisie

Viac informácií v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.