Skip to main content
Taxation and Customs Union

AEG SAADA PUUDUV OSA TAGASI

AEG
SAADA
PUUDUV
OSA TAGASI

Mida see tähendab?

MAKSUPETTUS

MAKSUDEST KÕRVALEHOIDMINE

MAKSUMAKSMISE VÄLTIMINE

Maksupettus on tahtlik maksudest kõrvalehoidmine, mis on üldiselt kriminaalkorras karistatav. See mõiste hõlmab tahtlikku valeandmete või võltsitud dokumentide esitamist.

Maksudest kõrvalehoidmine hõlmab tavaliselt ebaseaduslikku tegevust, kus maksukohustust varjatakse või eiratakse, st varjates maksuameti eest tulu või andmeid, maksab maksumaksja makse vähem, kui ta seaduse järgi peaks maksma.

Maksumaksmise vältimisena määratletakse tegevust seaduse piires või piiril eesmärgiga vähendada või vältida muidu seadusest tulenevaid makse. Sageli kasutatakse siin ära seaduse kitsast sõnastust, lünki ja vastuolusid, et saada maksusoodustust, mida algselt seadusega silmas ei peetud.

Probleemi suurus

EL võtab meetmed…

Nii maksude kogumine kui ka maksupettustega ja maksudest kõrvalehoidmisega võitlemine on ELi liikmete riigiasutuste ülesanne. Suur osa pettustest pannakse toime aga piiriüleselt ning üks riik oma jõududega kaugele ei jõua. EL on pikka aega valmistanud ette meetmeid, mis aitaksid liikmesriikidel võidelda pettuste vastu tõhusamalt. Nüüd on olemas tegevuskava kiiremaks edasiliikumiseks.

…kodus…

IT- ja muude vahendite abil aitab EL oma liikmesriikidel teha koostööd ja vahetada teavet kõikvõimalike maksude, eriti hoiuste maksustamise ja käibemaksu alal. Näiteks võimaldab ELi vastastikuse abistamise süsteem liikmesriikide maksuametitel nõuda maksmata maksud välja ühest ELi liikmesriigist teise.

…ja kogu maailmas

Sageli on äritegevus üleilmne, samamoodi ka maksudest kõrvalehoidmine. EL on allkirjastanud lepingud paljude naaberriikidega ja osaleb kõikides rahvusvahelistes algatustes, mis on suunatud maksukuritarvituste ärahoidmisele. Ja üha enam tegeldakse maksuparadiisidega.

Laadi alla Euroopa Komisjoni tegevuskava

Rohkem teavet inglise, prantsuse ja saksa keeles